Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thăng Long
Email: th.as.ptlong@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Đức Chính
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 8       Đã duyệt: 5       Tổng điểm: 7

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt