Phân công trực hè 2019


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Sinh, ngày 30 tháng 5 năm 2019

PHÂN CÔNG

Lịch trực hè năm học 2018 - 2019

 

           Thực hiện công văn của PGD&ĐT về việc phân lịch trực hè để đảm bảo cho mọi hoạt động nhà trường được diễn ra thuận lợi và an toàn trong thời gian nghỉ hè của năm học 2018 - 2019. Trường Tiểu học An Sinh A phân công lịch trực hè như sau:

 

Tuần

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

 

 

 

 

 

1

03/06/2019

Hoàng Yến

Hiệu trưởng

0961565188

 

đến 07/6/2019

 

 

 

2

10/6/2019

Nguyễn Thúy Hoàn

P. Hiệu trưởng

0974099328

 

14/6/2019

 

 

 

3

17/6/2019

Nguyễn Thị Anh

Chủ tịch CĐ

 

 

đến 21/6/2019

 

 

0949248846

4

24/6/2019 đến

Nguyễn Thúy Hoàn

P.Hiệu trưởng

0974099328

 

28/6/2019

 

 

 

5

01/7/2019 đến

Mạc Thị Kim Thoa

Nhân viên

0349088954

 

05/7/2019

 

 

 

6

08/7/2019 đến

Hoàng Yến

Hiệu trưởng

0961565188

 

12/7/2019

 

 

 

7

15/7/2019 đến

Nguyễn Thị Anh

Chủ tịch CĐ

0949248846

 

  19/7/2019

 

 

 

8

22/7/2019 đến

Mạc Thị Kim Thoa

Nhân viên

0349088954

 

31/7/2019

 

 

 

 

           Trên đây là lịch phân công trực hè của Nhà trường năm học 2018 - 2019, đề nghị toàn thể CB,GV, NV nhà trường nghiêm túc thực theo lịch phân công trên.

 

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                          Hoàng Yến

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu