To enable view this clip, click-here.
Thống kê
Tin tức

Sôi nổi “Ngày hội đọc sách” ở trường Tiểu học An Sinh A 

Thực hiện kế hoạch số 330/PGD&ĐT ngày 16/4/2018 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5. Sáng ngày 08/5/2018, trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức ngày hội đọc sách năm học 2017-2018 với chủ đề "Sách - văn hóa, hội nhập và phát triển".

Trường học thân thiện, học sinh tích cực
Calendar
Today: Monday, 28 / 05 / 18
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên