PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
      NĂM HỌC 2013 - 2014

STT Họ và tên Ngày, tháng,  năm sinh Trình độ CM Chuyên môn đào tạo Phân công chuyên môn năm học 2013-2014 Kiêm nhiệm
1 Hoàng Yến  31/07/1977 ĐH SPTH P.Hiệu trưởng (Quyền hiệu trưởng) Phụ trách các mặt hoạt động GD trong nhà trường.  
2 Nguyễn Thị Tâm 08/09/1989 SPTH Chủ nhiệm lớp 1D, dạy Toán Tiếng Việt lớp 1,2  
3 Phạm Thị Hoàn 18/11/1990 SPTH Dạy môn Tiếng Việt khối 5  
4 Đào Thị Tình 20/8/1971 SPTH Chủ nhiệm lớp 3A, dạy toán khối 3 - tổ trưởng tổ 2+3 TTCMôn
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 27/02/1988 SPTH Dạy Tiếng Việt khối lớp 1   
6 Phạm Thị Bích Liên 09/08/1988 TC SPTH Thêm buổi môn Toán khối lớp 1  
7 Vũ Thị Liên 15/6/1960 TC SPTH CN và dạy lớp 2C - Thành Long CTCĐ
8 Nguyễn Thuý Hoàn 13/6/1980 CĐ Nhạc TPT đội + Hát nhạc 4+5 TPT
9 Phan Thị Phương 18/04/1989 ĐH SPTH CN lớp 4 A, dạy môn Toán, luyện Tiếng Việt lớp 4  
10 Vũ Thị Lý 09/08/1990 SPTH CN, dạy lớp 1C  
11 Bùi Thị Lý 1987 NV thư viện Thường xuyên cập nhật sách, báo, truyện đọc phục vụ cho thư viện.  
12 Phạm Thăng Long 25/9/1984 CĐ Mỹ Thuật Hoạ + Hát nhạc   
13 Lê Thị Thu Trang  1984 CĐ Mỹ Thuật Hoạ + Lao động thủ công   
14 Nguyễn Văn Nam 1989 SPTH CN lớp 4B, dạy toán khối 4 chính khóa  
15 Nguyễn Thị Nhan 18/7/1960 SPTH GVCN lớp 3C + Tiếng việt khối 3 + Đạo đức khối 3  
16 Vũ Quốc Long 19/10/1988 SPTH Dạy khối 2 CN 2A, dạy môn Toán khối 2  
17 Nguyễn Thị Ngoan 28/8/1987 SPTH CN2B, dạy  khối 2 môn Tiếng Việt  
18 Trần Thị Biển 18/08/1988 SPTH CN 1A  TTCMôn
19 Nguyễn Thị Hường  1988 SPTH CN lớp 1B  
20 Nguyễn Thị Nga 1988 SPTH Dạy khối 4 + CN lớp 4C  
21 Nguyễn Viết Tuấn 22/9/1971 SPTH Dạy thể dục khu Sơn Lộc - Thành Long + dạy thay  
22 Nguyễn Thị Vân Anh 18/02/1987 SPTH cn lớp 5Đ, dạy thêm buổi Sơn Lộc  
23 Nguyễn Thị Anh 09/08/1985 SPTH Dạy khối 5 chủ nhiệm 5A TTCMôn
24 Trịnh Thị Lan Anh 05/01/1985 SPTH CN lớp 5B   
25 Đào Thị Thanh Nguyệt 20/03/1991 SPTH cn lớp 3D, dạy thêm buổi Sơn Lộc  
26 Nguyễn Phương  Huyền 16/8/1979 DDDH Kế Toán Kế toán  
27 Ứng Thị Huyền 10/01/1987 SPTH Dạy thêm buổi môn TV khối 5  
28 Lê Thị Hương 21/10/1984 CĐ Tin TT tổ VP - Hành chính  
29 Đào Thị Thảo  1990 SPTH CN 3B, dạy môn Đạo đức, TNXH, Tập viết  
30 Nguyễn Thị Thuỷ  1989 SPTH dạy Thể dục các khối  
31 Phan Thị Quyên  1990 SPTH Dạy Đạo đức, chính tả, KH, Kể chuyện khối 4  
32 Phạm Thị Mỹ Hạnh  20/11/1989 CĐTA Dạy  Tiếng Anh Lớp 3+4  
33 Nguyễn Thị Oanh  1976 CĐTA Dạy  Tiếng Anh Lớp 1+ 2+ 5  
34 Phạm Văn Đức 24/121990 CĐ Tin Dạy tin 2+3 + 4+5  
35 Phạm Thị Thủy 28/10/1989 ĐH Thể dục CN 2B, dạy khối 2  
37 Đoàn Thị Doan 10/06/1988 SPTH Dạy thêm buổi khu Sơn lộc  
38 Nguyễn Thị Thuyết   SPTH CN 5D, dạy khối 5  
38 Nguyễn Thị Tần   SPTH Dạy khối 3 môn Tiếng Việt  
39 Bùi Thị Yến   SPTH Dạy khối 3  

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Yến