Asset Publisher

Lịch công tác tháng 1 năm 2016

Lịch công tác tháng 1 năm 2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 01/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 02 tháng 01 năm 2016

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2016

 

* Trọng tâm công tác tháng 01/2016:

- Tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016.

- Họp phụ huynh các lớp.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Thi điền kinh cấp thị xã.

   - Ký cam kết GV,HS, PH không tham gia tàng trữ, đốt pháo, thả " đèn trời". 

* Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

01- 04/1

Nghỉ tết Dương lịch

Toàn trường

04/01

Học chương trình học học kỳ II

Toàn trường

06/01

Họp ban thi đua

Họp giao ban trực tuyến Hiệu trưởng tại điểm trường.

Hiệu trưởng, CTCĐ, tổ trưởng chuyên môn, TPTĐ.

04-6/01

Thi giải Điền kinh cấp thị xã tại trường THCS Nguyễn Du

 đ/c Tuấn, Tường

07/01

Họp phụ huynh học sinh

Phụ huynh toàn trường

07- 8/01

Hội nghị chuyên đề tiếng Anh tại tiểu học Vĩnh Khê

 đ/c PHT, Oanh, Giang

11-14/01

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

Giáo viên toàn trường

11/01

Sơ kết học kỳ 1

Toàn trường

14/01

Duyệt phần mềm Pmit CB, GV,NV tại PGD

đ/c Quyết, Hương

16/01

Thi nữ giáo viên Công sở tại Hôi trường Thủy An

 đ/c Nguyễn Anh

18-20/01

Tổng hợp chấm Sáng kiến kinh nghiệm GVDG cấp thị xã

Chuyên môn

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến