Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh A tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bàn tay nặn bột”

Trường Tiểu học An Sinh A tổ chức Hội nghị chuyên đề “Bàn tay nặn bột”


           Nhằm giúp giáo viên hiểu rõ khái niệm,  bản chất của phương pháp “Bàn tay nặn bột”  trong mối tương quan với các phương pháp dạy học tích cực khác, sáng nay, ngày 30/03/2013, trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức hội nghị chuyên đề  “Phương pháp dạy học bàn tay nặn bột”.

 

 

Tại hội nghị, các đồng chí giáo viên đã được tìm hiểu về phương pháp dạy học và các bước của tiến trình hoạt động dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Thực hiện phương pháp này, dưới sự chỉ dẫn  của giáo viên, học sinh sẽ tự tìm hiểu các vấn đề, nêu ra câu trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong bài học, thông qua việc tiến hành thí nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra để từ đó hình thành kiến thức bài học.

Sau đó,  hội nghị đã được dự tiết dạy minh họa cụ thể cho phương pháp “Bàn tay nặn bột” ở môn Tự nhiên - xã hội lớp 3 với bài “Quả” do đồng chí Nguyễn Thị Tần thực hiện.

 

 

Thông qua hội nghị chuyên đề đã bổ sung thêm phương pháp, nâng cao kiến thức và kĩ năng cho giáo viên trong  giảng dạy, tạo điều kiện cho giáo viên từng bước làm quen và vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để thực hiện đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học ở một số môn học: Khoa học, Tự nhiên và Xã hội góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

   

                                                                           CTV: Nhóm Tin Bài