Asset Publisher

Trường Tiểu học An Sinh A tổ chức chuyên đề “Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột”

Trường Tiểu học An Sinh A tổ chức chuyên đề “Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột”

Chiều ngày 29/4/2016, Trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức chuyên đề "Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột".


         

          Tại buổi chuyên đề, các đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường đã được dự giờ tiết Khoa học lớp 5, bài "Dung dịch"  do đồng chí Nguyễn Thị Anh thực hiện. Các em học sinh trong lớp chia thành 4 nhóm, nêu điều em nghĩ, đề xuất câu hỏi, dự đoán. Sau đó, các em lựa chọn và thống nhất phương án tìm tòi, khám phá. Các nhóm quan sát, thí nghiệm và ghi chép nhận xét.  Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh đã thực hiện các thí nghiệm, quan sát, ghi chép và rút ra được kết luận. Như vậy, từ thực tiễn quan sát, thí nghiệm …các em học sinh đã tự hình thành được kiến thức cho mình.

 

 

          Sau khi dự giờ, các đồng chí cán bộ,  giáo viên nhà trường đã trao đổi sôi nổi để rút ra những ưu điểm và những điều còn băn khoăn về phương pháp dạy học BTNB.

 

 

          Sau buổi chuyên đề, các đồng chí giáo viên trong trường đã rút ra được những kinh nghiệm bổ ích cho bản thân trong việc áp dụng phương pháp dạy học mới, từ đó tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân trong việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh.

                                                                                                                                        Linh Hương