Asset Publisher

Thông báo chương trình công tác tháng 12/2018

Thông báo chương trình công tác tháng 12/2018

Chương trình công tác tháng 12 năm 2018

   PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A           

                        Số: 148/TB-THASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Sinh, ngày 02 tháng 12  năm 2018


 

 

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 12/2018

 

       * Nhiệm vụ trọng tâm:

       - Thực hiện chương trình giảng dạy từ tuần 13 - tuần 17.

- Duy trì sĩ số 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 99,8%.

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày TLQĐNDVN 22/12.

 

Ngày

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

03/12/2018

- Họp hội đồng SP

BC,GV,NV

04/12/2018

- Tổ chức cho HS toàn trường uống thuốc tẩy giun

Trạm y tế xã

05/12/2018

- Tổ chức tập huấn về dạy học NGLL, KNS.

BGH + GV

07/12/2018

- Tổ chức bầu chọn GV chủ nhiệm giỏi cấp trường

BGH, GV

12/12/2018

- Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường

HS toàn trường

13/12/2018

- Chuyên đề dạy học tích cực cấp trường

BGH. GV

15/12/2018

- Tập huấn công tác y tế - VSATTP( thị xã)

Nhân viên y tế

20/12/2018

- Đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2018

Đảng viên CB

22/12/2018

- Giao lưu tìm hiểu ngày truyền thống QĐNVVN;  

- Hội khỏe phù đổng cấp trường;

CB,GV,NV,HS

23/12/2018

- Họp đánh giá phân loại viên chức năm 2018

CB,GV,NV

25/12/2018

- Kiểm tra hoạt động SP: 03 đ/c (Theo QĐ)

- Kiểm tra công tác Văn thư - Thủ quỹ

Theo quyết định

27/12/2018

- Violympic các môn học ( khối lớp 4-5)

HS lớp 4-5, chuyên môn

30-1/1/2019

- Nghỉ tết dương lịch năm 2019 ( nghỉ 4 ngày)

Có lịch trực

 

                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                 (Đã ký)                                                              

 

                                                                                                                              Hoàng Yến