Asset Publisher

Thời khóa biểu năm học 2013 - 2014

Thời khóa biểu năm học 2013 - 2014


 

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

         THỜI KHOÁ BIỂU

Năm học 2013 - 2014

         BUỔI SÁNG

 

 

Thực hiện từ ngày 15 tháng 08 năm 2013

 

 

THỨ TIẾT 1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 5A 5B 5C
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 Tiếng việt Tiếng việt Tập đọc Toán Tập dọc  Toán Đạo đức Tập đọc Toán Đạo đức Tập đọc Toán Đạo đức
3 Tiếng việt Tiếng việt Tập đọc Luyện toán Kể chuyện Đạo đức Toán Toán Đạo đức Tập đọc Toán Đạo đức Tập đọc
4 Đạo đức Đạo đức Toán Tập đọc Toán Tập đọc Luyện chữ Sử Tập đọc Toán Sử Tập đọc Toán
5     Luyện toán Tập đọc Đạo đức Kể chuyện Luyện Toán Đạo đức Sử LTVC Đạo Đức Sử LTVC
3 1 Tiếng việt Tiếng việt Toán Tập dọc  Mĩ thuật Toán Chính tả Toán Kể chuyện TLV Toán Khoa Sử
2 Tiếng việt Tiếng việt Mĩ thuật Kể chuyện Toán Chính tả LTVC LTVC Mĩ thuật Toán LTVC Kể chuyện Toán
3 Toán Toán Tập dọc  Toán LTVC Mĩ thuật Toán Kể chuyện LTVC Mĩ thuật Khoa Toán Kể chuyện
4 Mĩ thuật   Kể chuyện Luyện toán Chính tả LTVC Mĩ thuật TLV Toán Kể chuyện Kể chuyện LTVC Khoa
4 1 Tiếng việt Toán Toán LTVC Toán Tập viết Tập đọc Chính tả Âm nhạc Tập đọc Toán Tập đọc Chính tả
2 Tiếng việt Âm nhạc Chính tả Toán Thủ công Tập đọc Toán Tập đọc Toán Chính tả Tập đọc Toán Nhạc
3 Âm nhạc Tiếng Việt Âm nhạc Chính tả Tập viết Toán Thủ công LTVC Chính tả Toán Âm nhạc Chính tả Tập đoc
4 Toán Tiếng Việt Luyện từ  Âm nhạc Tập dđọc Thủ công Tập viết Toán Tập đọc Sử Chính tả LTVC Toán
5 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tập làm văn Thể dục Toán  Âm nhạc Chính tả Âm nhạc Toán Tập làm văn LTVC Toán Mỹ thuật
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Chính tả Toán Âm nhạc Toán TNXH Toán Tập làm văn Khoa Toán Khoa TLV
3 Toán Toán  Toán Tập làm văn TNXH Chính tả Toán Khoa LTVC Nhạc Khoa Tập làm văn Toán
4 Thủ công TNXH Thể dục Chính tả Chính tả TNXH Âm nhạc Tập làm văn Khoa Toán Tập làm văn Mĩ thuật Khoa
6 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TNXH TNXH Toán Tập làm văn Địa Toán Khoa Địa Toán LTVC
2 Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Toán Toán TLV TNXH Khoa Địa Toán Tập làm văn Âm nhạc Toán
3 Toán Toán Tập viết Thể dục Tập làm văn TNXH Toán Toán Khoa Địa Mĩ thuật Địa Tập làm văn
4 TNXH SHTT Thể dục Tập viết SHTT SHTT SHTT Mĩ thuật TLV Tập làm văn Toán Tập làm văn Địa
5 SHTT   SHTT SHTT       SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT SHTT