Asset Publisher

THỜI KHÓA BIỂU 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU 2014 - 2015


TRƯỜNG TH AN SINH A

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2014 -2015

Thực hiện từ: Tuần III- Thứ 2 ngày 08/09/2014

Thứ

Tiết

Lớp 1A- Nguyễn Thị Thùy Dương

Lớp 1B: Nguyễn Thị Nga

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

2

 

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

1

Chào cờ

 

Ôn TV

Nhan

 

 

Mỹ thuật

Trang

2

Đạo đức

Dương

Ôn Toán

Nhan

Toán

Nga

Thể dục

Tuấn

3

Tiếng Việt

Dương

Thể dục

Tuấn

Đạo đức

Nga

Ôn TV

Nhan

4

Tiếng Việt

Dương

 

 

Tiếng Việt

Nga

 

 

5

Toán

Dương

 

 

Tiếng Việt

Nga

 

 

3

1

Tiếng Việt

Dương

 

 

Tiếng Việt

Nga

 

 

2

Tiếng Việt

Dương

 

 

Tiếng Việt

Nga

 

 

3

Toán

Dương

 

 

Toán

Nga

 

 

4

TNXH

Dương

 

 

Ôn TV

Nhan

 

 

 

 

4

1

Ôn TV

Nhan

Tiếng Việt

Dương

Tiếng Việt

Nga

Ôn TV

Nga

2

Ôn TV

Nhan

Tiếng Việt

Dương

Tiếng Việt

Nga

Ôn TV

Nga

3

Ôn Toán

Nhan

Toán

Dương

TNXH

Nga

Toán

Nga

4

Mỹ thuật

Trang

 

 

Ôn Toán

Nhan

 

 

5

1

Tiếng Việt

Dương

 

 

Tiếng Việt

Nga

 

 

2

Tiếng Việt

Dương

 

 

Tiếng Việt

Nga

 

 

3

Toán

Dương

 

 

Toán

Nga

 

 

4

Thủ công

Trang

 

 

Ôn Toán

Nga

 

 

6

1

Tiếng Việt

Dương

Tiếng Anh

Giang

Âm nhạc

Long

Tiếng Việt

Nga

2

Tiếng Việt

Dương

Tiếng Anh

Giang

Thủ công

Tuấn

Tiếng Việt

Nga

3

Ôn TV

Dương

Âm nhạc

Long

Tiếng Anh

Giang

Ôn Toán

Nga

4

Ôn Toán

Dương

 

 

Tiếng Anh

Giang

Sinh hoạt

Nga

 

Sinh hoạt

Dương

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Tiết

Lớp 2A- Vũ Quốc Long

Lớp 2B: Đào Thị Thu Thảo

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

 

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

1

Chào cờ

 

Ôn Toán

Vũ Long

Chào cờ

 

Tin

Đức

2

Đạo đức

Vũ Long

Thể dục

Thương

Đạo đức

Thảo

Chính tả

Thảo

3

Tập đọc

Vũ Long

Tin

Đức

Tập đọc

Thảo

Ôn Toán

Thảo

4

Tập đọc

Vũ Long

 

 

Tập đọc

Thảo

 

 

5

Toán

Vũ Long

 

 

Toán

Thảo

 

 

3

1

Toán

Vũ Long

 

 

Tiếng Anh

Giang

 

 

2

Kể chuyện

Vũ Long

 

 

Tiếng Anh

Giang

 

 

3

Chính tả

Nhan

 

 

Toán

Thảo

 

 

4

Tiếng Anh

Giang

 

 

Kể chuyện

Thảo

 

 

4

1

Âm nhạc

Trang

Chính tả

Nhan

Thể dục

Thương

Ôn Toán

Tuấn

2

Toán

Vũ Long

Tập viết

Nhan

Âm nhạc

Trang

Ôn TV

Tuấn

3

Tập đọc

Vũ Long

Ôn TV

Nhan

Tập đọc

Thảo

Mỹ thuật

P.Long

4

TNXH

Vũ Long

 

 

Toán

Thảo

 

 

5

1

Toán

Vũ Long

 

 

Toán

Thảo

 

 

2

LTVC

Vũ Long

 

 

LTVC

Thảo

 

 

3

Mỹ thuật

Trang

 

 

Tin

Đức

 

 

4

Tin

Đức

 

 

TNXH

Thảo

 

 

6

1

Thể dục

Thương

Tiếng Anh

Giang

Toán

Thảo

Chính tả

Thảo

2

Thủ Công

P.Long

Ôn TV

Vũ Long

TLV

Thảo

Ôn Toán

Thảo

3

Toán

Vũ Long

Ôn Toán

Vũ Long

Thủ Công

P.Long

Thể dục

Thương

4

TLV

Vũ Long

 

 

Tập viết

Thảo

Sinh hoạt

Thảo

 

Sinh hoạt

Vũ Long

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Tiết

Lớp 3A- Đào Thị Tình

Lớp 3B- Nguyễn Thị Vân Anh

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

 

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

Môn

GV

1

Chào cờ

 

Đạo đức

Nam

Chào cờ

 

Ôn TV

Vân Anh

2

Tiếng Việt

Tình

Tin

Đức

Tin

Đức

Âm Nhạc

Trang

3

Tiếng Việt

Tình

Âm Nhạc

Trang

Đạo đức

V.Anh

Ôn Toán

Vân Anh

4

Toán

Tình

 

 

Tiếng Việt

V.Anh

 

 

5

TNXH

Tình

 

 

Toán

V.Anh

 

 

3

1

Toán

Tình

 

 

Tiếng Anh

Oanh

 

 

2

T.Việt

Tình

 

 

Tiếng Anh

Oanh

 

 

3

Tiếng Anh

Oanh

 

 

Toán

V.Anh

 

 

4

Tiếng Anh

Oanh

 

 

T.Việt

V.Anh

 

 

 

 

4

1

Toán

Tình

Mỹ thuật

P.Long

T.Việt

V.Anh

Ôn Toán

V.Anh

2

Tiếng Việt

Tình

T.Anh

Oanh

T.Việt

V.Anh

Mỹ thuật

P.Long

3

Tiếng Việt

Tình

T.Anh

Oanh

Toán

V.Anh

TNXH

V.Anh

4

Ôn Toán

Tình

 

 

TNXH

V.Anh

 

 

5

1

Tin

Đức

 

 

Thể dục

Thương

 

 

2

Thể dục

Thương

 

 

Tin

Đức

 

 

3

TNXH

Tình

 

 

T.Việt

V.Anh

 

 

4

Toán

Tình

 

 

T.Việt

V.Anh

 

 

5

Tiếng Việt

Tình

 

 

Toán

V.Anh

 

 

6

1

Toán

Tình

Ôn Toán

Tình

Tiếng Việt

V.Anh

Thủ công

P.Long

2

Thể dục

Thương

Thủ công

P.Long

Tiếng Việt

V.Anh

Tiếng Anh

Oanh

3

Tiếng Việt

Tình

Ôn Tviệt

Tình

Toán

V.Anh

Tiếng Anh

Oanh

4

Tiếng Việt

Tình

 

 

Thể dục

Thương

 

 

 

Sinh hoạt

Tình

 

 

Sinh hoạt

V.Anh