Asset Publisher

Phân công bổ sung năm học 2016 - 2017

Phân công bổ sung năm học 2016 - 2017


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BẢNG PHÂN CÔNG ( BỔ SUNG)

NHIỆM VỤ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

        Trường Tiểu học An Sinh A căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Quy định về chế độ làm việc đối giáo viên phổ thông. Nhà trường phân công nhiệm vụ cán bộ, viên chức, người lao động như sau:

1. Hiệu trưởng: Đ/c Hoàng Yến

* Nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng thực hiện theo Điều lệ nhà trường.

        - Phụ trách chung

        - Quản lý nhân sự

        - Quản lý các hoạt động GD

        - Công tác tài chính

        - Dạy 2 tiết/tuần (thay đột xuất)

        - Công tác thi đua- khen thưởng

        - Chỉ đạo chuyên môn khối 5

        - Chỉ đạo làm công tác Kiểm định chất lượng( tiêu chuẩn 1,2)

        - Công tác trường chuẩn Quốc gia( tiêu chuẩn 1,2, chuẩn lại tháng 7)

2. Phó hiệu trưởng: Đ/c Nguyễn Thúy Hoàn

 * Nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng thực hiện theo Điều lệ nhà trường.

        - Chỉ đạo trực tiếp chuyên môn tổ 1-2, 3-4

        - Công tác phổ cập giáo dục, lao động.

        - Hoạt động ngoài giờ.

        - Dạy 4 tiết/tuần khối lớp 3-4

        - Làm công tác tổ chức trong các cuộc hội họp.

       - Chỉ đạo làm công tác Kiểm định CL( tiêu chuẩn 3,4,5)

        - Phụ trách mảng cơ sở vật chất.

       - Chỉ đạo tổ Tin học, phụ trách trang Werb của trường.

        - Công tác trường chuẩn Quốc gia ( tiêu chuẩn 3,4,5).

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng điều hành.

3. Tổ trưởng các tổ

T

Tổ trưởng

Tổ 1

Nguyễn Thị Vân Anh

Tổ 2-3

Đào Thị Tình

Tổ 4-5

Ứng Thị Huyền

Tổ văn phòng

Bùi Thị Quyết

*Nhiệm vụ các tổ trưởng thực hiện theo Điều lệ trường tiểu học.

4. Giáo viên chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn ( Biên chế+HĐ)

STT

Giáo viên

Lớp/Tiết

TT

Giáo viên

Môn/Tiết

1

Nguyễn T/Vân Anh

1A/17T

17

Nguyễn Thị Hưng

TPT+Âm nhạc/8T

2

Nguyễn Thị Nga

1B/20T

18

Ngô T Thanh Mai (HĐ thời vụ)

Văn hóa/16T

3

Nguyễn Thị Hoa

1C/18T

19

Nguyễn Viết Tuấn

TD, VH/23T

4

Phạm Thị Bích Liên

1D/20T

20

Trần Thị Oanh

Tiếng anh/26T

5

Đào T /Thu Thảo

2A/20T

21

Nguyễn T/Thanh (HĐ 1 năm) Giang

Tiếng anh/24T

6

Đào T/Thanh Nguyệt (HĐ thời vụ)

2B/14T

22

Cao Mạnh Tường

Thể dục/23T

7

Phan Thị Quyên

2C/20T

23

Phạm Thăng Long

Mĩ thuật, ÂN,T công/23T

8

Phạm Thị Hoàn (HĐ 1 năm)

3A/20T

24

Lê T/ Thu Trang

MT/4T+TTHTCĐ

9

Đào Thị Tình

3B/17T

25

Vũ Quốc Long

Văn hóa/23T

10

Bùi Thị Yến

3C/16T

( con dưới 12 T)

26

Nguyễn Thị Thu Giang ( HĐ 1 năm)

Văn hóa/23T

11

Phan Thị Phương

4A/18T

 

 

 

12

Trần Thị Biển

4B/20T

 

 

 

13

Nguyễn Văn Nam

4C/20T

 

 

 

14

Trịnh T Lan Anh

5A/20T

 

 

 

15

Nguyễn Thị Anh

5B/16T

 

 

 

16

Ứng Thị Huyền

5C/17T

 

 

 

*Trách nhiệm của các giáo viên

        - Các giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm kết hợp cùng GV bộ môn chăm lo bồi dưỡng 2 mặt giáo dục cho học sinh lớp mình đạt được các chỉ tiêu đã đăng ký.

        - Giải quyết những vướng mắc trong lớp, nếu vượt quyền hạn phải có trách nhiệm báo cáo với nhà trường cùng giải quyết.

        - Tổ chức họp CMHS 3-4 lần/năm học, họp cùng Hiệu trưởng 1 lần/tháng.

        - Các GV bộ môn có trách nhiệm dạy đúng, đủ môn học ở các lớp mình được phân công, kết hợp chặt chẽ với các GVCN để nâng cao hiệu quả giáo dục. Tham gia các công việc khác do nhà trường phân công.

        - GV hợp đồng có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng đã ký kết với nhà trường, ngoài ra tham gia các công việc khác do nhà trường phân công.

5. Kế toán – Y tế: Đ/c Bùi Thị Quyết

        - Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách và các khoản ngoài ngân sách.

        - Thực hiện nhiệm vụ về công tác y tế trong nhà trường, tham gia một số công việc khác khi nhà trường phân công.

        - Hoàn tất hồ sơ kế toán, quyết toán 1 lần/tháng vào cuối tháng.

6. Thủ quỹ- Hành chính - CNTT: Đ/c Lê Thị Hương

        - Rút các khoản tiền chi ngoài lương, giữ các khoản quĩ của nhà trường và chỉ xuất tiền khi có lệnh của Hiệu trưởng.

        - Phụ trách toàn bộ công tác văn thư hành chính của nhà trường.

        - Giúp đỡ hướng dẫn đồng nghiệp về tin học, đảm nhiệm việc viết và đưa tin vào trang web của trường, của phòng GD&ĐT; quản lý máy dành cho CB-GV, phòng máy của HS.

7. Phụ trách Thư viện, TBDH – Chữ thập đỏ: Đ/c Bùi Thị Lý

        - Có trách nhiệm nhận đồ dùng, sách và các tài liệu, đồ dùng, thiết bị dạy học, bảo quản đảm bảo khoa học, thuận tiện cho việc mượn và trả của GV và HS.

        - Hàng ngày mở cửa thư viện cho HS mượn và đọc sách.

        - Kiêm phụ trách Chữ thập đỏ trong trường.

8. Đối với Đoàn TNCS HCM - Đội TN-TPHCM

        - Tham mưu với Hiệu trưởng về nội dung kế hoạch, chương trình hoạt động Đoàn - Đội. Củng cố, xây dựng, tổ chức hoạt động Đoàn-Đội trong nhà trường. Kết nạp đoàn viên, đội viên theo qui định. Kết hợp với GVCN trong công tác rèn luyện nề nếp, tác phong đạo đức cho học sinh. Xây dựng môi trường cảnh quan "Xanh-Sạch-Đẹp" trong nhà trường. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh nhằm nâng cao nhận thức và giáo dục đạo đức cho học sinh. Đảm bảo trực ban, tham mưu kịp thờp với Ban Giám hiệu về kế hoạch các mặt hoạt động của công tác Đoàn – Đội. Thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác được giao.

9. Đối với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở

        Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên về chế độ chính sách. Đại diện cán bộ giáo viên, công nhân viên ký kết hợp đồng tập thể với Hiệu trưởng, cùng Hiệu trưởng đảm bảo và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống và phúc lợi cho CB - GV - CNV. Phát động thi đua trong giáo viên, theo dõi việc thực hiện ngày giờ công của giáo viên. Giám sát đề xuất với Chi bộ - Ban Giám hiệu về các hoạt động của nhà trường. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CB-GV-CNV trong nhà trường như: thăm hỏi, quyên góp, hỗ trợ, vay vốn ngân hàng… Phối hợp với hiệu trưởng xây dựng chương trình công tác của đơn vị. Tổ chức thi đua thực hiện kế hoạch năm học, thực hiện cuộc vận động của ngành.Tuyên truyền giáo dục tổ chức và vận động cán bộ giáo viên thực hiện nghĩa vụ và quyền dân chủ của mình. Động viên tích cực và chủ động sáng tạo lao động sư phạm, kiện toàn và tổ chức xây dựng Công Đoàn thành Công đoàn  "Vững mạnh xuất sắc". Thực hiện và chịu trách nhiệm trước cấp trên về tổ chức hoạt động Công Đoàn. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác thi đua, khen thưởng  của trường, xây dựng quy chế dân chủ trong nhà trường và trình trước hội đồng sư phạm.

10. Bảo vệ - Vệ sinh

        - Ký hợp đồng với nhà trường 3 tháng/1 lần.

        - Thực hiện nhiệm vụ theo nội dung trong bản hợp đồng.

        Trên đây là bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, người lao động của Trường Tiểu học An Sinh A năm học 2016 - 2017. Đề nghị các đồng chí được phân công nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.

       Nơi nhận:                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

            - PGD&ĐT(b/c);

            - Các CB, GV, NV nhà trường(t/h);

            - Lưu: VT.                                                                                                                                                Hoàng Yến