Asset Publisher

Lịch công tác tháng 8+9/2016

Lịch công tác tháng 8+9/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

Số: 06/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Sinh, ngày 03 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 8+9 năm 2016

 


* Trọng tâm công tác tháng 9/2016:

  - Bồi dưỡng chuyên môn hè ( thị xã, cấp trường)

  - Chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới

  - Tổ chức khai giảng năm học 2016-2017

    - Thực hiện tốt tháng ATGT

Lịch cụ thể

 

Ngày

 

Nội dung công tác

 

Bộ phận thực hiện

01/08

Họp Hội đồng

Toàn trường

4/8 - 13/8

Học BDTX hè thị xã, cấp trường

CBQL, tổ trưởng CM

14-16/8

Tổng VS trường lớp, rà soát bàn ghế,lắp máy tính các phòng.

CB-GV-NV

15/8

HS tựu trường, nhận lớp

GV,HS toàn trường

17-26/8

Học quy chế trường, lớp, Nghe tuyên truyền về luật, học múa hát tập thể. Các lớp học mô hình trường học mới VN thực hiện học tuần không 22/8-26/8.

 

Toàn trường

05/9

Hưởng ứng Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường ( Khai giảng năm học)

CB,GV,NV,HS, toàn trường

06/9

Học chính thức

Toàn trường

12/9

Giao ban hiệu trưởng

Hiệu trưởng

14/9

 Tổ chức vui tết trung thu cho học sinh

Toàn trường

14-20/9

Duyệt hế hoạch năm học

BGH, TPTĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                     

                                                                                         Hoàng Yến