Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                Số: 09/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 02 tháng 05  năm 2013

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5 /2013

 Nhiệm vụ trọng tâm

  1. Kiểm tra cuối kỳ II năm học 2012- 2013
  2. Kiểm tra hồ sơ xét chuyển cấp cho học sinh lớp 5.
  3. Xét duyệt thi đua cá nhân, tập thể năm học 2012-2013. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học, Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, TPT Đội.
  4. Tham gia Hội thảo “ Tăng cường giáo dục lịch sử địa phương    trong nhà trường”.
  5. Tổ chức lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2012- 2013.
  6. Tham gia cuộc thi “Họa mi vàng”, “Tin học trẻ” do Phòng giáo dục và Huyện đoàn tổ chức.

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

Ngày 02/05

Giao ban công tác tháng 5

BGH nhà trường

Ngày 03/05

Lên kế hoạch thi Tin học trẻ và hoạ mi vàng

BGH- TPT Đội

Ngày 04/05

Giao ban Hiệu trưởng thường kỳ tháng 5

Hiệu trưởng

Ngày 05- 08/05

- Tập trung dạy hết chương trình và ôn tập cuối năm cho học sinh từ lớp 1- lớp 5

GV toàn trường

Ngày 07/05

Họp phụ huynh lớp 1 năm học 2013- 2014, họp phụ huynh trưởng các lớp.

BGH nhà trường

Ngày 09-10/ 05

Kiểm tra Tiếng Việt, Toán, Khoa- Sử- Địa theo đề của phòng

Chuyên môn

Ngày 11/05

Kiểm tra học kỳ II các môn học còn lại. Chấm điểm các môn thi đề của Phòng

Chuyên môn+ GV toàn trường

Ngày 13/05

- Chấm thi và tổng hợp đánh giá học sinh.

- Chỉ đạo ôn luyện cho học sinh chuẩn bị tham dự kì thi Tin học trẻ

 

Toàn trường

 

Ngày 14/05

- Sinh hoạt tổ chuyên môn, đánh giá giáo viên, đánh giá BGH theo tổ

Tổ trưởng các tổ

Ngày 15/05

- Họp ban thi đua, làm hồ sơ, đánh giá giáo viên

Ban thi đua

Ngày 15-16/05

- Tham dự hội thi Hoạ mi vàng cấp Huyện

Đoàn đội

Ngày 15-26/ 05

- Kiểm tra hồ sơ xét chuyển cấp cho học sinh lớp 5.

- Kiểm kê tài sản toàn trường, làm hồ sơ thanh lý tài sản

Chuyên môn

GV toàn trường

Ngày 15-31/05

Chuẩn bị các điều kiện cho tổng kết năm học

Tổ văn phòng, BGH, các tổ chuyên môn.

Ngày 16-18/05

Tham dự hội thảo tăng cường giáo dục lịch sử địa phương trong nhà trường.

Chuyên môn

Ngày 20/05

- Tổng kết lớp

Gv chủ nhiệm

Ngày 21/05

- Tổng kết năm học 2012-2013

GV và HS toàn trường

Ngày 22-25/05

- Kiểm tra toàn bộ tài sản của nhà trường

- Duyệt học bạ, đánh giá học sinh

- GV toàn trường

- Chuyên môn

Ngày 25/05

- Dự lễ tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2012-2013 do PGD tổ chức

- Chuyên môn

Ngày 25-30/05

- Dự hội thi Tin học trẻ cấp Huyện lần thứ 3

- Chuyên môn

Ngày 26-30/05

Bàn giao công việc quản lí nhà trường

- BGH

Ngày 29-30-31/05

- Bàn giao tài sản chuẩn bị nghỉ hè

- GV toàn trường

 

 

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                                     (Đã ký)

- Lưu: VP.                                                                                           

                                                                                                                    Đỗ Hồng Lĩnh