Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2013

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

                  Số: 12/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 01  tháng 03  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 3/2013

 

*Trọng tâm tháng 3 năm 2013

     - Thực hiện chương trình tuần 25 đến tuần 28

     - Tổ chức cho GV và HS đi thi các cuộc thi như : IOE cấp huyện, giao lưu Văn – Toán tuổi thơ, Tiếng Anh  cấp huyện, VCĐ cấp tỉnh.

    - Tổ chức cho học sinh kiểm tra giữa kỳ II theo sự chỉ đạo của  phòng GD&ĐT huyện  Đông Triều.

  

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1-24/3

Kiểm tra toàn diện 5 đến 7 giáo viên

BGH và giáo viên được kiểm tra

2/3

Họp hội đồng triển khai Kế hoạch tháng 3

Toàn thể CB-GV-NV

2-3/3

Ôn tập chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đi tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện văn, toán tiếng Anh

Khối 4+5  và giáo viên ôn

3/3

Xây dựng kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ( Sửa sang đường mạng INTENET, nối mạng lan tới các phòng học )

Ban giám hiệu + kế toán

7/3

Tổ chức cho học sinh đi thi Văn – Toán tuổi thơ, Tiếng Anh giao lưu cấp huyện

Học sinh và BGH

8/3

Tổ chức tọa đàm chào mừng ngày mùng 8 tháng 3

CB-GV-NV

12/3

Đón đoàn Trung tâp y tế huyện về kiểm tra công tác y tế trường học

Toàn trường

15/3

Tổ chức cho GV luyện viết để tham gia thi  VCĐ cấp tỉnh

Đ/c Biển  và học sinh đi thi

13-20/3

Tổ chức cho học sinh luyện  toán qua mạng

Giáo viên  và Học sinh

14/3

Tổ chức cho giáo viên tham gia thi “Liên hoan tiếng hát giáo viên ngành GD&ĐT Đông Triều năm học 2012-2013” của công đoàn Ngành tại khu vực 1.

Công đoàn trường

15, 16

Tổ chức cho GV và học sinh đi thi VCĐ cấp tỉnh

Đ/c Yến  và học sinh đi thi

16/3

Tham gia thi giải toán qua mạng tại Bình Khê

Đoàn học sinh và 4 giáo viên được cử đưa học sinh đi.

18

Tổ chức ôn tập toán tiếng việt theo đề.

Chuẩn bị các hoạt động để chào mừng kỷ niệm ngày thành lạp đoàn 26/3.

BGH và GV toàn trường

 tối 25/3

Tổ chức thi văn nghệ chào mừng ngày 26/3

Đoàn TN tổ chức

26/3

Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe

Trường kết hợp với đoàn thanh niên tổ chức .

27-28

Tổ chức ôn tập cho học sinh - tập trung vào Toán và Tiếng Việt.

Toàn trường

29/3

Tổ chức Kiểm tra hai môn toán và tiếng Việt cho học sinh từ lớp 1-lớp 5

Giáo viên toàn trường tham gia coi thi và chấm thi .

30/3

Tập hợp điểm làm báo cáo giữa kỳ

Tổ trưởng  và phó hiệu trưởng .

31/3

Thông báo kết quả kiểm tra , đánh giá rút kinh nghiệm để hoàn thiện kế hoạch nâng cao chất lượng năm học .

Hiệu trưởng và giáo viên toàn trường

 

Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                                  (Đã ký)

- Lưu: VP.                                                                                          

 

 

                                                                                                                 Đỗ Hồng Lĩnh