Asset Publisher

Lịch công tác tháng 10/2015

Lịch công tác tháng 10/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 10/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 03 tháng 10 năm 2015

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2015

   - Duyệt kế hoạch năm học 2015 - 2016.

   - Tổ chức Hội nghị CB, VC, LĐ.  

   - Kiểm tra hồ sơ các bộ phận và cá nhân.

   - Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỉ niệm 47 năm ngày BH gửi bức thư cuối cùng cho ngành GD: 15/10/1968 – 15/10/2015.

- Tham gia các lớp tập huấn do Phòng tổ chức.

- Tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi trên interrnet.

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.

   * Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận, người

 thực hiện

01/10

Tổ chức thăm các cụ cao tuổi nhân 1/10.

Ban giám hiệu, Công đoàn, Đội

03/10

   Họp hội đồng

  Toàn trường

5/10

Tập huấn công tác thanh tra nội bộ trường học

 BGH, chủ tịch CĐ, 3 tổ trưởng

 07/10

Duyệt kế hoạch năm học

BGH, CĐ, Đội

08/10

   Tổng kết thực hiện tháng ATGT.

    Chi bộ, Công đoàn, ĐTN, Đội

08-13/10

   Kiểm tra hồ sơ 4 GV

GV toàn trường

15/10

   Tập huấn chuyên môn ( thông tư 30 ),  công tác tự đánh giá trường học, thu thập minh chứng.

CB,GV,NV toàn trường

19/10

Tổng kết đợt thi đua kỉ niệm 47 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục.

Phát động thi đua chào mừng 20/11

 

Chuyên môn

17/10

  Tổ chức Hội khỏe phù đổng

Toàn trường

20-24/10

  Tổ chức chuyên đề cấp trường " PP Bàn tay nặn bột", dự giờ, kiểm tra các lớp thực hiện VNEN. Hội nghị trù bị các tổ.

BGH + Tổ CM

21/10

Hội nghị CB,VC,LĐ

CB,GV,NV toàn trường

05-30/10

Thực hiện chương trình tuần 7- 10.

GV, HS toàn trường

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                     Hoàng Yến