Asset Publisher

Lịch công tác tháng 1

Lịch công tác tháng 1


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINHA

 

Số: 01/TB- TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày  05  tháng 1 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 1/2012

* Trọng tâm công tác tháng 1/2012:

- Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục năm 2011. (ghi số trẻ sinh 2011 vào sổ).

- Thi học sinh giỏi Olympic cấp trường  các môn văn hoá cấp trường.

- Thăm các lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã nghỉ hưu và một số gia đình cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động của trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012.

- Triển khai công tác học kỳ hai năm học 2012.

-  Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn  theo lịch.

- Tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn năm 2012.

 Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

03-/1

- Triển khai  chương trình  học kỳ 2 .

 

Chuyên môn.

 

05-7/1

Tập hợp hồ sơ cho ct kiểm định chất lượng giáo dục .

- Các tổ kiểm định .

09-14/1

- Thống kê trẻ sinh 2011vào sổ phổ cập .

- Phó hiệu trưởng và tổ phổ cập.

10/1

-Tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết nghị định 36 của chính phủ và thực hiện luật an toàn giao thông.

 

Tổng phụ trách đội phụ trách .

10-12/1

Hội nghị chuyên đề dạy nhạc họa cấp cụm

- Chuyên môn hai trường kết hợp tổ chức .

12-17

- Thi học sinh giỏi cấp trường các khối lớp.

-Thăm các nguyên lãnh đạo Phòng GD&ĐT và một số gia đình cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012

 - Chuyên môn các tổ

- Công đoàn trường+ ban giám hiệu .

13-15/1

- Tổ chức phát quà tết cho hs có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 16/1.

- Ban giám hiệu = Công Đoàn trường.

15-16/1

- Kiểm kê tài sản

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp + tổ hành chính.

17/1

.-Tổng hợp  việc kiểm kê tài sản .

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo Bộ phận hành chính.

18/1

- Thông báo lịch nghỉ tết từ 19-1 đến 5-2.

- Họp hội đồng phân công trực tết.

 

- Ban giám hiệu

19/1-5/2

- Nghỉ tết theo lịch .

-Ban giám hiệu trực tết theo lịch phân công và bộ phận bảo vệ .

Toàn trường

30/1

- Tổ chức têt trồng cây.( mai vàng tai điểm trường chính )

-Trồng cây keo tại điểm lẻ Thành Long.

Giáo viên toàn trường.

  Nơi nhận:                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ (c/đ);                                                                               

- Phòng Giáo dục để B/C.                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                           

        

                                                                                             Đỗ Hồng Lĩnh