Asset Publisher

Lịch công tác tháng 05 năm 2014

Lịch công tác tháng 05 năm 2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

Số: 05/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 09 tháng 05 năm 2014

  

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2014

 

   . Trọng tâm:

 

1. Kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014;

2. Tổng kết năm học 2013-2014, bàn giao học sinh về sinh hoạt hè năm 2014 tại địa phương.

3. Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2013-2014.

4. Giải Bóng học sinh TH huyện Đông Triều Cúp Hà Lan năm 2014.

   . Lịch cụ thể :

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận chủ trì

 

05

Hội nghị can bộ chủ chốt lấy ý kiến cho Dự thảo Đề án tinh giản biên chế ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều

Toàn trường

Hội nghị giao ban Hiệu trưởng thường kỳ tháng 5/2014

Hiệu trưởng

12-13

Thi cuối học kì 2 năm học 2013- 2014 cấp Tiểu học

Chuyên môn

14

Họp phụ huynh học sinh tham gia giải bóng đá Cúp Hà Lan huyện Đông Triều.

 

10

Hội thảo Vệ sinh an toàn thực phẩm trường học

Hiệu trưởng

15-18

Giải Bóng đá học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở huyện Đông Triều Cúp Hà Lan năm 2014.

Đoàn thanh niên, đ/c Hoàn

19

Lễ dâng hương di tích Bác Hồ xã Hồng Thái Tây

đ/c Hoàn, đ/c Trang

21

Họp phụ huynh trưởng các lớp

Hiệu trưởng

22

Họp phụ huynh các lớp - tổng kết lớp – Họp Ban thi đua nhà trường

GV chủ nhiệm

24

Ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ 4, năm 2014

Hiệu trưởng, GV tin học

26

Lễ tuyên dương học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2013 - 2014

Toàn trường

28

Lễ tuyên dương học sinh xuất sắc, tiêu biểu năm học 2013-2014 tại UBND huyện

Hiệu trưởng

30

Lễ tổng kết năm học 2013 - 2014

Toàn trường

 

Nơi nhận:

                              HIỆU TRƯỞNG

           - Các tổ chuyên môn;

           - Lưu: VP.

                              (Đã ký)

                                 Hoàng Yến