Asset Publisher

Lịch công tác tháng 04/2016

Lịch công tác tháng 04/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 04/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Sinh, ngày 01 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04 năm 2016

 

* Nhiệm vụ trọng tâm:

1.Duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần đạt 99,9%

2. Thực hiện chủ điểm "Hoà bình hữu nghị "

         Dạy học lồng ghép giáo dục cho học sinh về ý nghĩa ngày 30/4 - 1/5 ngày giải phóng MN thống nhất đất nước.

- Thực hiện soạn giảng chương trình từ tuần 30 đến hết tuần 33.

- Học sinht,, giáo viên ham gia thi viết chữ đẹp cấp Tỉnh; Thi IOE cấp Quốc gia.

- Tiếp tục phát động chăm sóc công trình măng non; vệ sinh lớp học

3. Tiếp tục học tập các văn bản quy định về chuyên môn, văn bản pháp luật.

                                                                 Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

01 - 2/4

- Giao lưu tiếng Anh giữa giáo viên và học sinh

 đ/c Hoàn P.HT, đ/c Oanh GV tiếng Anh

04/4

 - Họp Hội đồng trường

  CB,GV,NV toàn trường

05/4

- Giao ban hiệu trưởng tháng 3, triển khai công tác tháng 4

 Hiệu trưởng

08-09/4

- Tham dự IOE cấp Quốc gia tại TP Hạ Long

Đ/c Hoàn PHT, học sinh lớp 5

09/4

- Dự lễ khởi công XD chùa Quỳnh Lâm

 Hiệu trưởng

09/4

 

- Duyệt kế hoạch PTGD năm học 2016 – 2017

 HT, KT

11-13/4

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

BGH, Tổ trưởng

21/4

- Tổ chức Ngày hội đọc sách

 HS toàn trường

23-24/4

 - Tham gia thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp tỉnh

 đ/c Nguyễn Thị Nga

30/4 ( 4 ngày)

- Nghỉ lễ  30/4 – 1/5, phân công lịch trực trường

 Toàn trường

 

 

                                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                     

                                                                                                                             Hoàng Yến