Asset Publisher

Lịch công tác tháng 02 năm 2018

Lịch công tác tháng 02 năm 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

Số: 03/CT-THASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       An Sinh, ngày 04 tháng 2 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 02 năm 2018

 

 

           * Trọng tâm công tác tháng 2/2018:

            - Tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng  Xuân 2018, ổn định nền nếp trước và sau nghỉ tết.  

                                                                        * Lịch cụ thể :

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

3/02

-Tham gia giải bóng đá Cúp Hà Lan năm  học 2017 – 2018

- Giao ban Hiệu trưởng, Hội nghị sơ kết học kỳ I – triển khai phương hướng học kỳ II.

Đội tuyển

 

Đ/c Hiệu trưởng

05/02

- Họp Hội đồng sư phạm

- 15h00 chiều HS tham gia giải bóng đá trận 2.

CB,GV,NV toàn trường

Đội tuyển

07/02

- Chia tay giáo viên, nhân viên chuyển trường.

CB,GV,NV toàn trường

09/02

- Trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hiệu trưởng, TPTĐội

10-21/02

- Nghỉ tết Nguyên đán 2018 năm Mậu Tuất.

Toàn trường

22/02

 - Học buổi đầu tiên sau tết.

 Toàn trường

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Hoàng Yến