Asset Publisher

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI tại trường Tiểu học An Sinh A

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XI tại trường Tiểu học An Sinh A


       Thực hiện kế hoạch số 17-KH/HU ngày 23/4/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy;  Kế hoạch số 11 – KH/ĐU của Đảng uỷ xã An Sinh "V/v kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)". Sáng ngày 05/01/2013, Chi bộ trường Tiểu học An Sinh A tổ chức hội nghị tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

 

 

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mạc Thanh Hùng- Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng bộ xã An Sinh , đồng chí Bùi Văn   Hướng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã An Sinh.

Tại hội nghị, sau khi nghe quán triệt về nội dung, phương pháp kiểm điểm,từng đồng chí  cán bộ, đảng viên đọc bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết TW4.  Hội nghị đã tham gia đóng góp ý kiến cho từng đồng chí và kết luận: 7/7 đồng chí cán bộ đảng viên trong chi bộ đều có tinh thần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện đúng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, trách nhiệm của tập thể trong việc bàn và ban hành các quyết định của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo.

 Có các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, các đồng chí cán bộ, đảng viên cũng đã thẳng thắn chỉ ra các hạn chế,  khuyết điểm của bản thân và góp ý xây dựng cho đồng chí,  đồng nghiệp của mình. Tham gia xây dựng các giải pháp khắc phục hạn chế.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Mạc Thanh Hùng- Thường vụ Đảng ủy, Bí thư  Đảng bộ xã An Sinh đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị của Chi bộ trường Tiểu học An Sinh A.

 Trên cơ sở các kết quả đạt được của Hội nghị, Ban chi ủy và từng đồng chí đảng viên sẽ hoàn thiện việc kiểm điểm,  xây dựng chương trình hành động  nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực, thực chất trong việc rèn luyện Phẩm chất đạo đức, chính trị , lối sống, năng lực lãnh đạo của  mỗi đảng viên và trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  của Chi bộ  hiện tại và tương lai .

                                                                                          CTV: Thúy Hoàn