Asset Publisher

Chuyên đề “Sử dụng phòng học thông minh trong việc đổi mới phương pháp dạy học” tại trường Tiểu học An Sinh A.

Chuyên đề “Sử dụng phòng học thông minh trong việc đổi mới phương pháp dạy học” tại trường Tiểu học An Sinh A.

Chiều ngày 08/01/2015, trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức chuyên đề "Sử dụng phòng học thông minh trong việc đổi mới phương pháp dạy học".


          Tại buổi chuyên đề, các đồng chí giáo viên đã được dự tiết dạy minh họa môn Tiếng Việt do đồng chí Ứng Thị Huyền thực hiện. Ở tiết dạy này, đ/c Ứng Thị Huyền đã sử dụng linh hoạt các thiết bị của phòng học thông minh trong việc giao nhiệm vụ và câu hỏi cho học sinh. Đồng thời các em học sinh cũng sử dụng thành thạo máy tính bảng để gửi câu trả lời tới màn hình tương tác của giáo viên.

 

 

          Sau khi dự giờ tiết day thực nghiệm, các đồng chí giáo viên đã cùng thảo luận, chia sẻ những kỹ thuật trong việc sử dụng phòng học thông minh để hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy của mình.   

 

           Chuyên đề "Sử dụng phòng học thông minh" đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho các đồng chí giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.

                                                                                                                   Linh Hương