Asset Publisher

Chung tay xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

Chung tay xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn


            Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên nhiều năm nay tại trường Tiểu học An Sinh A Hội cha mẹ học sinh đã chung tay cùng nhà trường xây dựng cảnh quan, chỉnh trang trường lớp. Năm học 2012 – 2013 thực hiện 5 chủ đề lớn của năm học, Hội cha mẹ học sinh tại các điểm trường lại chung tay góp công, góp sức cùng nhà trường thực hiện tốt chủ đề: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

 

 Sau đây là một số hình ảnh bà con phụ huynh ủng hộ cây xanh và cùng nhau chở cây tới trồng tại điểm trường lẻ Thành Long

 

 
 

 

Chở cây tới ủng hộ nhà trường

 

 

 

 

Cùng nhau trồng cây

 

 

                                           CTV: Nhóm Tin bài