To enable view this clip, click-here.
Thống kê
Tin tức

Chuyên đề “Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột” 

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, chiều ngày 29/3/2018, Trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức chuyên đề "Dạy học theo phương pháp Bàn tay nặn bột" trong môn Tự nhiên xã hội lớp 3.

Trường học thân thiện, học sinh tích cực
Calendar
Today: Tuesday, 24 / 04 / 18
24/04

Ban giám hiệu trực trường

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

No comments yet. Be the first.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên