Thông báo chương trình công tác tháng 04/2019

Chương trình công tác tháng 04/2019

 

        PHÒNG GD&Đ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

 
   

Số: 31/TB-THASA

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh,  ngày 01 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 04 năm 2019

 

 * Nhiệm vụ trọng tâm:

   1. Duy trì sĩ số, tỉ lệ chuyên cần đạt 99,9%

   2. Thực hiện chủ điểm "Hòa bình hữu nghị "

          Dạy học lồng ghép giáo dục cho học sinh về ý nghĩa ngày 30/4 - 1/5 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

   3. Tham dự ngày Hội khoa học công nghệ cấp thị xã.

   * Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

03/4

 - Họp hội đồng sư phạm  

 Hiệu trưởng

 

04/4

 - Chuyên đề cấp tổ: tổ 1

BGH, GV tổ 1

 

09/4

 - Ngày hội đọc sách ( thi trưng bày tủ sách lớp học)

 GV, NV, HS toàn trường

 

10-11/4

 - Giao lưu Olympic môn Tin học

 3 học sinh

 

15/4

 - Nghỉ bù Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày)

 Toàn trường

 

16 - 17/4

 - Kiểm tra hoạt động sư phạm

 Theo Quyết định

 

25/4

 - Giao lưu tìm hiểu lịch sử " Em yêu lịch sử VN"

 HS toàn trường

 

27/4- 1/5

 (5 ngày)

 - Nghỉ lễ  30/4 – 1/5

 Toàn trường

(Theo sự chỉ đạo

 

         HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                        Hoàng Yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu