Chương trinh công tác tháng 3 năm 2019


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

 
   

Số: 21/TB-THASA

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

An Sinh,  ngày 02  tháng 03 năm 2019

                                                         

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng  3 năm  2019

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

            - Chào mừng kỷ niệm ngày QTPN 8/3; ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.

            - Tham gia Ngày hội Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã.

 

* Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

04/3

- Họp Hội đồng Sư phạm tháng 3.

  Hiệu trưởng. P.HT, GV toàn trường

05/3

 -Tham gia giải bóng đá ( Tứ kết)

 Đ/c Tường, Đội bóng

07/3

- Tham gia giải bóng đá ( Bán kết)

- Mít tinh kỷ niệm ngày QTPN 8/3

 Đ/c Tường, Đội bóng

Công đoàn trường

14-15/3

- Kiểm tra hoạt động sư phạm: 4 đ/c

- Kiểm tra Công tác Y tế trường học

 Theo Quyết định

19/3

- Olympic các môn học khối 2-3

 Chuyên môn

20-21/3

- Tham gia ngày hội giao lưu Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã

  GV và học sinh trong đội tuyển

26/3

 - Đoàn thanh niên tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày TLĐTNCSHCM 26/3/1931- 26/3/2018.

 - Hội thi  "Vẻ đẹp tuổi hoa"

 

Chi đoàn trường + Đội TNTP ( Đ/c Nam, đ/c Hưng)

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                    

 

                                                                                                                  Hoàng Yến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu