Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh A tổ chức chuyên đề cấp trường “Dạy học tích hợp trong môn Đạo đức lớp 5”

Trường Tiểu học An Sinh A tổ chức chuyên đề cấp trường “Dạy học tích hợp trong môn Đạo đức lớp 5”

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018, nhằm bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên nhà trường, chiều ngày 19/10/2017, trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức chuyên đề "Dạy học tích hợp trong môn Đạo đức lớp 5".


      Tham dự  chuyên đề, các đồng chí cán bộ, giáo viên toàn trường đã được dự giờ tiết đạo đức lớp 5- bài "Có chí thì  nên" do đồng chí Ứng Thị Huyền thực hiện.

 

 

CB, GV  nhà trường dự giờ tiết đạo đức lớp 5 bài "Có chí thì nên"

     Với sự sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, ngoài việc cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản của bài, đồng chí Ứng Thị Huyền đã tích hợp các nội dung như Quyền trẻ em, giáo dục Kỹ năng sống, giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho em học sinh.

    Sau khi dự giờ, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã tham gia thảo luận rút kinh nghiệm cho tiết dạy. Thông qua đó, các đồng chí đã nắm chắc được nội dung, phương pháp giảng dạy tích hợp các nội dung giáo dục vào các môn học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh nhà trường.

CB, GV nhà trường thảo luận rút kinh nghiệm cho tiết dạy

 

                                                                                          Linh Hương