Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh A tập huấn tích hợp Giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo Việt Nam

Trường Tiểu học An Sinh A tập huấn tích hợp Giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo Việt Nam


         Trong buổi sinh hoạt chuyên môn ngày 02/03/2013,  trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức tập  huấn Tích hợp GD tài nguyên môi trường biển, hải đảo” cho tất cả các đồng chí cán bộ giáo viên toàn trường.

 

 

 

         Tại lớp tập huấn các đồng chí giáo viên đã được giới thiệu các nét khái quát về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo Việt Nam. Đồng thời được hướng dẫn tích hợp giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo Việt Nam trong một số môn học như: Tiếng Việt, Lịch sử, Địa lý, Khoa, TNXH và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Qua lớp tập huấn, các đồng chí giáo viên đã nắm vững được phương pháp tích hợp nội dung giáo dục môi trường biển và hải đảo vào các tiết học và biết cách tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp có nội dung giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo Việt Nam phù hợp với tâm lí học sinh Tiểu học và đặc điểm của địa phương.

                                                               

                                                            CTV: Nhóm Tin Bài