Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học An Sinh A hưởng ứng quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Trường Tiểu học An Sinh A hưởng ứng quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015

Sáng ngày 08 tháng 04 năm 2015 Trường Tiểu học An Sinh A đã tham dự buổi lễ phát động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 do Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức được truyền trực tiếp từ trường THCS thị trấn Đông Triều.


      Thực hiện kế hoạch số 113/BGD&ĐT ngày 09/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Tăng cường chỉ đạo thực hiện qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015".  Sáng ngày 08 tháng 04 năm 2015 Trường Tiểu học An Sinh A đã tham  dự buổi lễ phát động thực hiện qui định đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015 do Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức, được truyền trực tiếp từ trường THCS thị trấn Đông Triều.

      Tham dự buổi lễ phát động có đông đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường và đại diện Hội cha mẹ học sinh của các lớp trong toàn trường.

      Sau khi nghe  đồng chí Lê Thu Trà – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm và phát động hưởng ứng qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 cũng như nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Vinh – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều. Trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức cho các em học sinh các lớp kí cam kết thực hiện nghiêm túc qui định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh. Trong bản cam kết ghi rõ, nếu em nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước nhà trường, qui định của địa phương và pháp luật của nhà nước.

       Qua buổi lễ phát động, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh nhà trường đã hiểu rõ hơn lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm. Đội mũ bảo hiểm trước hết là để  bảo vệ chính bản thân của mỗi người đồng thời góp phần giữ gìn trật tự ATGT chung và là nét văn minh trong chấp hành pháp luật nhà nước. Chính vì vậy mọi người hãy là tuyên truyền viên kêu gọi mọi người thực hiện nghiêm túc luật lệ này.

                                                              Nguyễn Hưng