Xuất bản thông tin

THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT 2012 - 2013

THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT 2012 - 2013


                                        THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2012 - 2013

A. Khối phòng họcSố lượngChia raTrong đó
                                            Kiên cốBán k.cốTạm   Làm mớiCải tạo
Số phòng học theo chức năng21174   
 312312
Chia ra: - Phòng học văn hoá19163   
 - Phòng học tin học11    
 - Phòng học ngoại ngữ      
 - Phòng khác1 1   
Số phòng học làm mới, cải tạo xxx  
 312312
Chia ra: - Kiên cố xxx  
 - Bán kiên cố xxx  
 - Tạm  xxx  

 

E. Khối công trình công cộngSố lượngChia raTrong đó
  Kiên cốBán k.cốTạmLàm mớiCải tạo
Số phòng theo chức năng2 2  2  
 312312
Chia ra: - Nhà xe giáo viên1 1  1
 - Nhà xe học sinh1 1  1
 - Phòng khác      

 

Cơ sở vật chất khácSố lượng
Số phòng học nhờ 
Số phòng học 3 ca 
Diện tích đất      
Tổng diện tích khuôn viên đất14910
Trong đó: + Diện tích đất được cấp 
 + Diện tích đất đi thuê1000
Diện tích đất sân chơi 
Tổng diện tích một số loại phòng (m2)1288
Chia ra: - Phòng học văn hoá1024
 - Phòng học tin học60
 - Phòng học ngoại ngữ 
 - Phòng giáo dục thể chất 
 - Phòng học nghệ thuật80
Trong đó: + Phòng âm nhạc80
 + Phòng mỹ thuật80
 - Phòng khác (Phục vụ học tập) 
 - Thư viện100
 - Nhà bếp24
 - Phòng ăn 
 - Phòng nghỉ 

 

Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)Bộ đầy đủBộ chưa đầy đủ
Tổng số176
Chia ra: - Khối lớp 142
 - Khối lớp 231
 - Khối lớp 351
 - Khối lớp 431
 - Khối lớp 521
Thiết bị phục vụ giảng dạy 
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng18
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập15
 - Máy vi tính phục vụ quản lý3
 Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet18
Số máy in     
Số thiết bị nghe nhìn     
Trong đó: - Ti vi2
 - Nhạc cụ6
 - Cát xét1
 - Đầu Video1
 - Đầu đĩa2
 - Máy chiếu OverHead1
 - Máy chiếu Projector4
 - Máy chiếu vật thể 
 - Thiết bị khác 

 

Loại nhà vệ sinh Số lượng (nhà)
Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh
Chung Nam/Nữ
Đạt chuẩn vệ sinh (*) 3   2
Chưa đạt chuẩn vệ sinh      
Không có      

 

(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại