Xuất bản thông tin

Phân công chuyên môn năm học 2017 - 2018

Phân công chuyên môn năm học 2017 - 2018


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH: AN SINH A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 CÔNG KHAI

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

 

STT Họ và tên Chuyên môn đào tạo               Phân công chuyên môn                           năm học 2017 -2018 Kiêm nhiệm  Số tiết thực dạy Số tiết kiêm nhiệm Tổng số tiết Ghi chú
1 Hoàng Yến  ĐH Tiểu học Quản lý + dạy 2 tiết( 5A,5B)  Bí thư chi bộ 2   2  
2  Nguyễn Thúy Hoàn  ĐH Tiểu học Quản lý + dạy 4 tiết(1A,2A,4A) Phó BT chi bộ 4   4  
3 Nguyễn Thị Anh  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm + dạy lớp 5B CT CĐ 16 7 23  
4 Ứng Thị Huyền  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 5A  Tổ trưởng tổ 4+5 20 3 23  
5 Nguyễn Thị Vân Anh  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2A Tổ trưởng tổ 2+ 3 17 6 23  
6  Nguyễn Thị  Nga  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 1B Tổ trưởng tổ 1 17 6 23  
7 Nguyễn Thị Hoa  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A Thư kí HĐ 18 5 23  
8 Phạm Thị Bích Liên  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 1C Tổ phó tổ 1 19 4 23  
9 Nguyễn Thị Thu Giang  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 1D   20 3 23  
10 Đào Thị Thu Thảo  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B Tổ phó tổ 2-3 19 3 23  
11 Đào Thị Thanh Nguyệt  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2C   20 3 23  
12 Ngô Thị Thanh Mai  CĐ Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 2D   20 3 23  
13 Phạm Thị Hoàn  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 3A   20 3 23  
14 Đào Thị Tình  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 3B    20 3 23  
15 Bùi Thị Yến  CĐ Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C   20 3 23  
16 Trần Thị Biển  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 4A UVBCHCĐ 18 5 23  
17 Trịnh Thị Lan Anh  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 4B UVBCHCĐ 18 5 23  
18 Nguyễn Văn Nam  ĐH Tiểu học Chủ nhiệm  + dạy lớp 4C   20 3 23  
19 Nguyễn Thị Hưng CĐ Âm nhạc Dạy âm nhạc khối lớp 3-4-5 TPT Đôi-TBTTND 8 15 23  
20 Lê Thị Thu Trang  ĐH Mỹ thuật Dạy MT lớp 5A, 5B,2A,2B TTHTCĐ 4 18 23  
21 Phạm Thăng Long  CĐ Mỹ thuật Dạy MT 1,3,4; TC khối 1-2-3; ÂN khối lớp 1-2   23   23  
22 Trần Thị Oanh CĐ Tiếng Anh Dạy Tiếng Anh khối 3-4-5   23   23  
23 Cao Mạnh Tường  ĐH Thể dục Dạy Thể dục khối 1,2,3,4,5.   23   23  
24 Nguyễn Viết Tuấn ĐH Tiểu học  Dạy buổi 2 khối 4-5, TD khối lớp 5B, 2C,1D   23   23  
25 Vũ Quốc Long ĐH Tiểu học  Dạy buổi 2 khối 1-2-3   23      
26 Trần Thị Bình CĐ Tin học Dạy Tin học khối 2-3-4-5   18   18  
27 Nguyễn Thị Thanh Giang  CĐ Tiếng Anh           Nghỉ thai sản từ tháng 9
28 Phan Thị Quyên ĐH Tiểu học            Nghỉ thai sản từ tháng 6
29 Phan Thị Phương ĐH Tiểu học            Nghỉ thai sản từ tháng 9
30 Bùi Thị Quyết CĐ Kế toán Kế toán          
31 Lê Thị Hương  ĐH Tin học Hành chính + Thủ quỹ          
32 Bùi Thị Lý CĐ TB Phụ trách thiết bị - đồ dùng          
                 

 

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                         Hoàng Yến