Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2012 - 2013

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2012 - 2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH AN SINH A
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
Năm học 2012-2013

   

TT Họ và tên Ngày /tháng/ năm Chức vụ Hệ đào tạo Phân công dạy các lớp Số tiết qui định theo thông tư 28/2009/TTBĐT
1 Đỗ Hồng Lĩnh 18/5/1958 Hiệu Trưởng CĐTH Hiệu trưởng Dạy 2T/ tuần .                                         Dạy thay Tổ trưởng tổ 2+ 3.
2 Phạm Thị Thạo 27/9/1958 Hiệu phó CĐTH Phụ trách CM1,2,3, CTPC, LĐ Dạy 2 tiết/tuần dạy thay tổ trưởng tổ 1.
3 Hoàng Yến  31/07/1977 Hiệu phó CĐTH Phụ trách CM4+ 5.HĐNG Dạy 4 tiết /tuần dạy thay tổ trưởng tổ 4+5.
6 Đào Thị Tình 20/8/1971 GV CĐTH dạy toán khối 3 - tổ trưởng tổ 2+3 Dạy 20 Tiết + 3 Tiết TT.
7 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 27-2-1988 GVHĐ CĐTH Dạy lớp 1 A Dạy 20 Tiết + 3 Tiết CN.
8 Phạm Thị Bích Liên 8/9/1988 GVHĐ CĐTH Thêm buổi Khu SL Lớp 2+4 Dạy 20 Tiết + 3 Tiết CN.
9 Vũ Thị Liên 15/6/1960 GV TC CN dạy - Lớp 2 Thành Long Dạy 17 Tiết + 3 Tiết CN+3 Tiết CĐ.
10 Nguyễn Thuý Hoàn 13/6/1980 GV CĐ Nhạc TPT đội + Hát nhạc 4+5 TPT+ 2 tiết hát L4A+ L5A.
11 Phạm Thị Ngoan 25/8/1958 GV CĐTH CN và  Dạy lớp 2 Thành Long Dạy 20 Tiết + 3 Tiết CN.
12 Dương Thị Thơm 3/7/1958 GV TC CN, dạy lớp 4Đ Dạy 20 Tiết + 3 Tiết CN.
13 Nguyễn Thị Thậm 15/8/1958 TTT1 CĐTH- CN lớp 1B dạy 1B Dạy 17 Tiết + 3 Tiết CN + 3 Tiết TT.
14 Phạm Thăng Long 25/9/1984 GV CĐ Mỹ Thuật Hoạ + Hát nhạc  Dạy 23 Tiết ( 8 t họa, 15 tiết nhạc).
15 Lê Thu Trang  1984 GV Hoạ  CĐ Mỹ Thuật Hoạ + Lao động thủ công các khối lớp khu A Dạy 23 Tiết ( hoạ 11 tiết 12 tiết LĐKT).
16 Nguyễn Văn Nam 1989 GV CĐTH TNXH Khối 3 + Thủ công + Thêm buổi khối 3 Dạy 18 Tiết + 3 Tiết cn ( được trừ 2 tiết chế độ tập sự ).
17 Nguyễn Thị Nhan 18/7/1960 GV CĐTH GVCN lớp 3C + Tiếng việt khối 3 + Đạo đức khối 3 Day 20 t  + 3 Tiết CN.
18 Vũ Quốc Long 19/10/1988 GV CĐTH Dạy khối 2 CN 2A  Day 20 t  + 3 Tiết CN.
19 Nguyễn Thị Ngoan 28/8/1987 GVHĐ CĐTH CN 2B, dạy  khối 2 Day 20 t  + 3 Tiết CN.
20 Trần Thị Biển 18/08/1988 TT4+5 CĐTH CN 4A  Dạy 17 tiết + 3Tiết CN, + 3 tiết tổ trưởng.
21 Nguyễn Thị Hường  1988 GV CĐTH Thêm buổi khối 1 Dạy 21tiết ( được trừ 2 tiết chế độ tập sự).
22 Nguyễn Thị Nga 1988 GV CĐTH Dạy khối 4 + CN lớp 4C Dạy 18 Tiết+ 3 Tiết cn =21 tiết (được trừ 2 tiết chế độ tập sự ).
23 Nguyễn Viết Tuấn 22/9/1971 GV CĐTH( CTD) Dạy thể dục khu Sơn Lộc - Thành Long + dạy thay Dạy 14 tiết Thể dục + 7dạy thay treo đột xuất.
23 Nguyễn Thị Vân Anh 18/02/1987 GVTS CĐTH Dạy thêm buổi Thành Long 21 tiết  (được trừ 2 tiết chế độ tập sự ).
24 Nguyễn Thị Anh 8/9/1985 GV CĐTH Dạy khối 5 chủ nhiệm 5A Dạy 18 tiết+ 3 tiết CN + 2 tiết Thanh tra.
27 Trịnh Thị Lan Anh 1/5/1985 GV CĐTH CN lớp 5B  Day 20 tiết  + 3 Tiết CN.
28 Mạc Thị Dạo 20/7/ 1957 GV TC Thêm buổi Thành Long Dạy 23 tiết. 
29 Ứng Thị Huyền 1/10/1987 GVTS CĐTH CN3B, dạy tv lớp 3  Dạy 14 tiết + 3 tiết CN ( Được trừ 4 tiết con bú và 2 tiết tập sự).
30 Nguyễn Thị Thuỷ  1989 GVHĐ ĐHTD Dạy thể dục toàn trường  Dạy 21 tiết thể dục. 
31 Trần Thị Oanh  1976 GVNN CĐTA Dạy  Tiếng Anh Lớp 1+ 2+ 5 Dạy 23 tiết ngoại ngữ.
32 Phạm  Thị Thuỷ  1987 GV CĐTH Dạy thêm buổi khối 2 Dạy 19 tiết ( được trừ 4 tiết đang nuôi con dưới 12 tháng ).
33 Nguyễn Thi Thuyết  1987 GV CĐTH Dạy toán + TV buổi 2 khối 5 Dạy 19 tiết ( được trừ 4 tiết đang nuôi con dưới 12 tháng).
34 Đào Thị Thảo  1990 GVHĐ CĐTH Dạy  khối 4  buổi 2  Dạy 23 tiết.
35 Nguyễn Thị Quyên  1990 GVHĐ CĐTH dạy chủ  nhiệm 4B Dạy 20 Tiết + 3 Tiết CN.
36 Phạm Thị Mỹ Hạnh  1989 GVNN CĐTA Dạy  Tiếng Anh Lớp 3+4  Dạy 18( được trừ 4 tiết ).
37 Nguyễn Thị Tâm  1989 GVHĐ CĐTH Dạy thay Phạm Thị Liên Nghỉ thai sản  20 Tiết + 3 tiết chủ nhiệm.
38 Nguyễn Thị Hảo  1983 CV Tin  CĐ Tin Dạy tin 2+3 + 4+5 Dạy 22 tiết theo thực tế. 
39  Nguyễn Phương Huyền  16/08/1979 KT ĐH  Kế toán  Phân công theo chuyên môn.
40 Lê Thị Hương  21/10/1984 HC CĐTin  Hành chính + Thủ Quĩ  Phân công theo chuyên môn.
41 Bùi Thị Lý  1987 NVTV CĐTV Thư  viện và đồ dùng  Phân công theo chuyên môn.
42 Dương Thị Điệp  1989 NVYTế TC-Y  Y Tế trường học  Phân công theo chuyên môn.

 

 

TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Đỗ Hồng Lĩnh