Xuất bản thông tin

"Ngày hội vệ sinh trường học" tại trường Tiểu học An Sinh A

"Ngày hội vệ sinh trường học" tại trường Tiểu học An Sinh A


Thực hiện Kế hoạch số 205/PGD&ĐT ngày 23/4/2014 của Phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường; Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2014. Nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên và cộng đồng về vai trò của VSCN và VSMT trong nhà trường và ngoài cộng đồng. Sáng ngày 29/04/2013, trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức “Ngày hội vệ sinh trường học” năm 2014.

Trong ngày hội, các em học sinh được tham gia vào các hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ, thi kiến thức, Vẽ tranh về đề tài môi trường. Đặc biệt là các em được tham gia diễn đàn nói lên nguyện vọng của bản thân và đề xuất những giải pháp để cải thiện tình hình vệ sinh trong trường học, gia đình và ngoài cộng đồng. Kết thúc ngày hội, các em đã hăng hái tham gia vào phần thực hành dọn vệ sinh và rửa tay đúng qui trình.

Đây là hoạt động rất có ý nghĩa giúp các em học sinh có những nhận thức đúng đắn hơn về vai trò của VSCN và VSMT. Qua đó các em đã biết tự bảo vệ mình tránh khỏi những bệnh tật do nguồn nước không sạch và vệ sinh không đảm bảo gây ra. Đồng thời ngày hội cũng đã thu hút được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của đạo địa phương, nhà trường, cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể để học sinh thực hành tốt và tham gia truyền thông về VSMT và VSCN trong nhà trường, tại gia đình và cộng đồng.

Một số hình ảnh của ngày hội

 

 

                                                              

 

                                                                          

     

                                                CTV: Nhóm Tin Bài