Xuất bản thông tin

Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2017-2018

Ngày hội vệ sinh trường học năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch số 1095/PGD&ĐT ngày 26/10/2017 của Phòng giáo dục và đào tạo Đông Triều về việc tổ chức truyền thông, nâng cao kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường trường học. Chiều ngày 16/11/2017, trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức "Ngày hội vệ sinh trường học" năm học 2017-2018.


     Tại ngày hội, các em học sinh được tham gia vào các hoạt động như: Tìm hiểu kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường; hùng biện về chủ đề nước sạch vệ sinh môi trường trong trường học; tham gia tổng vệ sinh toàn trường và thực hành rửa tay đúng qui trình.

 

Phần thi tìm hiểu kiến thức về nước sạch, vệ sinh môi trường của các lớp

 

Phần thi hùng biện  của em Nguyễn Hương Giang- Lớp 5A

 

Các đội chơi thực hiện phần thi rửa tay đúng qui trình

 

Các em học sinh tham gia tổng vệ sinh toàn trường

Các em học sinh tham gia tổng vệ sinh toàn trường

     Ngày hội đã thu hút được đông đảo các thầy cô giáo và các em học sinh tham gia, qua đó nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi về sử dụng, bảo vệ nguồn nước và công trình vệ sinh trong trường học; ý thức vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân; góp phần giáo dục toàn diện cho các em học sinh trong toàn trường.

                                                                                        Linh Hương