Xuất bản thông tin

Liên đội trường TH An Sinh A Đại hội Liên đội năm học 2015 - 2016

Liên đội trường TH An Sinh A Đại hội Liên đội năm học 2015 - 2016

Chiều ngày 29/10/2015, Liên đội trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2015 - 2016.


           Đến dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Hoàng Yến – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường; đ/c Cao Thành Võ – Bí thư Đoàn TN, chủ tịch Hội đồng đội xã An Sinh cùng các đ/c phụ trách và 50 em đội viên, thiếu nhi đại diện cho 352 đội viên nhi đồng trong toàn Liên đội.

          Đại  hội đã được nghe em Trần Thị Khánh Linh trình bày báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 -2015 và dự thảo phương hướng hoạt động của Liên đội năm học 2015 -2016. Báo cáo đã chỉ rõ những thành tích mà Liên đội đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đưa ra những chỉ tiêu mà Liên đội cần phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

 

 

          Bổ sung vào dự thảo phương hướng là tham luận của chi đội 5A về "Đổi mới phương pháp học tập" và tham luận của chi đội 5B về việc" Thực hiện an ninh trật tự, an toàn giao thông". Các tham luận đã đưa ra những giải pháp cụ thể, sát thực với thực tế của Liên đội.

 

 

          Phát biểu tại đại hội, đ/c Cao Thành Võ- BT Đoàn Thanh niên, chủ tịch Hội đồng đội xã An Sinh đã biểu dương những thành tích mà Liên đội đã đạt được trong năm học vừa qua đồng thời chỉ đạo Liên đội cần bám sát các chương trình hoạt động của Hội đồng đội Thị xã để thực hiện tốt các hoạt động tại Liên đội.

 

 

          Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban chỉ huy Liên đội mới nhiệm kỳ 2015 -2016. Đó là những em đội viên xuất sắc, gương mẫu, những hạt nhân tích cực góp phần đưa phong trào hoạt động của Liên đội ngày càng phát triển.

 

          Phát huy những thành tích  đã đạt được, toàn thể Đội viên, thiếu niên nhi đồng của liên đội trường Tiểu học An Sinh A cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác Đội, giữ vững danh hiệu vững mạnh cấp Tỉnh trong năm học 2015- 2016 này.

                                                                              Nguyễn Hưng