Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TH AN SINH A

 

Số: 07/TB-TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

               Đông Triều, ngày 1 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7/2012

 

* Trọng tâm công tác tháng 1/2012:

- Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục năm 2011. (ghi số trẻ sinh 2011 vào sổ. )

- Thi học sinh giỏi Olympic cấp trường  các môn văn hoá cấp trường ;

- Thăm các lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã nghỉ hưu và một số gia đình cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động của trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012;

- Triển khai công tác học kỳ hai năm học 2012

-  Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn  theo lịch;

- Tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Thìn năm 2012.

Lịch cụ thể

 

Ngày  Nội dung công tác Đơn vị chủ trì
03-/1 - Triển khai  chương trình  học kỳ 2 . Chuyên môn.
05-7/1 Tập hợp hồ sơ cho ct kiểm định chất lượng giáo dục . - Các tổ kiểm định .
09-14/1 - Thống kê trẻ sinh 2011vào sổ phổ cập . - Phó hiệu trưởng và tổ phổ cập.
10/1 -Tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết nghị định 36 của chính phủ và thực hiện luật an toàn giao thông. Tổng phụ trách đội phụ trách .
10-12/1 Hội nghị chuyên đề dạy nhạc họa cấp cụm  - Chuyên môn hai trường kết hợp tổ chức .
12-17 - Thi học sinh giỏi cấp trường các khối lớp.  - Chuyên môn các tổ 
-Thăm các nguyên lãnh đạo Phòng GD&ĐT và một số gia đình cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Thìn năm 2012 - Công đoàn trường+ ban giám hiệu .
13-15/1 - Tổ chức phát quà tết cho hs có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 16/1. - Ban giám hiệu = Công Đoàn trường.
15-16/1 - Kiểm kê tài sản  - Giáo viên chủ nhiệm các lớp + tổ hành chính.
17/1 .-Tổng hợp  việc kiểm kê tài sản . Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo Bộ phận hành chính. 
18/1 - Thông báo lịch nghỉ tết từ 19-1 đến 5-2. - Ban giám hiệu 
- Họp hội đồng phân công trực tết. 
19/1-5/2 - Nghỉ tết theo lịch .  Toàn trường
-Ban giám hiệu trực tết theo lịch phân công và bộ phận bảo vệ .
30/1 - Tổ chức têt trồng cây.( mai vàng tai điểm trường chính ) Giáo viên toàn trường.
-Trồng cây keo tại điểm lẻ Thành Long.

 

Nơi nhận:                                                                                                  

- PGD để báo cáo;                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- các tổ chuyên môn;                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: VP.                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                      Đỗ Hồng Lĩnh