Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013


 *Trọng tâm công tác:

     - Thực hiện chương trình tuần 29 và 32

     - Tổ chức cho GV và HS đi thi các cuộc thi như : Rung chuông vàng

     - Tổ chức thi khảo sát chất lượng lớp 5

    - Dự chuyên  đề mô hình trường học mới do phòng tổ chức.

   -  Dự giờ áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột của giáo viên các tổ.

- Cán bộ giáo viên hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp sáng tạo  năm 2013.

 

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

1/4

Họp Hiệu trưởng tại phòng GD&ĐT huyện Đông Triều

Hiệu trưởng

2/4

Đon đoàn kiểm tra về công tác thi đua tại trường

Toàn trường

6/4

Thị an toàn giao thông cấp trường

Chuyên môn

8-12/4

Chấm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm

HĐ khoa học nhà trường

13/4

Tham dự Chuyên đề mô hinh trường học Việt Nam mới.

Tổ 2-3 và các phó hiệu trưởng.

15/4

Tổ chức thi khảo sát chất lượng lớp 5

BGH, giáo viên, học sinh lớp 5

16/4

Tổ chức chấm thi khảo sát chất lượng lớp 5

BGH, Giáo viên châm thi

17-26/4

Kiêm tra toàn diện 7 giáo viên hợp đồng thử việc.

BGH, giáo viên kiểm tra

19/4

Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch )

Toàn trường

20-25/4

Chấm công trình măng non của các lớp

Ban giám khảo

27, 28, 29, 30/4

Nghỉ ngày lễ

Toàn trường

 

 

 

 

          Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                         (Đã kí)            

- Lưu: VP.     

 

 

                                                                                                         Đỗ Hồng Lĩnh