Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 2 - 2015

Lịch công tác tháng 2 - 2015


  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 02/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG THÁNG 02/2015

 

* Trọng tâm công tác tháng 02/2015:

  - Tổ chức hội giảng Mừng Đảng - Mừng xuân.

    - Tổ chức CB-GV-NV và học sinh nghỉ tết Nguyên Đán.

   - Tổ chức cho CB-GV-NV đi thi tiếng hát Công Đoàn ngành Giáo dục.

    * Lịch cụ thể.

 

 

 

 

 

 

Ngày

Nội dung công tác

Người thực hiện

2/2

Tổng vệ sinh trường lớp treo băng rôn khẩu hiệu, các loại cờ.

Toàn trường

3-5/2

Hội giảng mừng Đảng - Mừng xuân 2015

Toàn trường

6-14/2

Kiểm tra toàn diện 03 đồng chí

CB -GV

6/2

Họp Hội đồng trường

CB-GV-NV

9-10/2

Tập huấn phương pháp dạy học Mĩ thuật mới của Đan Mạch.

đ/c Trang – Hoàn P.HT

12/2

Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng năm 2015 khu vực I.

Đội tuyển, GV TD

14/2

Tổ chức cho CB-GV-NV và học sinh nghỉ tết Nguyên Đán, trao quà tết cho HS có hoàn cảnh khó khăn. Phân công lịch trực tết.

Toàn trường

28/2

Thi  Tiếng hát Công đoàn vòng chung kết tại UBND huyện.

Toàn trường

27/2

Chúc mừng Trung tâm y tế xã nhân ngày 27/2

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

   HIỆU TRƯỞNG

   (Đã ký)

 

 

 Hoàng Yến