Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 11/2015

Lịch công tác tháng 11/2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 11/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2015:

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11;

 - Tổ chức thi văn nghệ;

- Tổ chức kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

* Lịch cụ thể:

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

02/11

- Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng tại Phòng Giáo dục.

Hiệu trưởng

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- BGH, Công đoàn

06-13/11

-Thao giảng cấp trường.

Các tổ CM

07/11

- Tham dự ngày hội tuyên truyền tiết kiệm điện năng tại tiểu học Kim Đồng.

TPT Đội, BGH

09/11

-Tổ chức tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông, khám sức khỏe định kỳ cho HS.

TPT Đội, Trạm Y tế

16/11

- Kiểm tra nội bộ: KT tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

 

 BKTNB

17-18/11

- KTNB: Kiểm tra hoạt động SP: 3 đ/c, Kiểm tra việc sử dụng TBCNTT tại các phòng học.

BKTNB

14/11

-Tổ chức ngày hội vệ sinh trường học.

 TPT Đội, Y tế

19/11

- Tổ chức thi văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 TPT Đội, chuyên môn

20/11

-Tổ chức kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hiệu trưởng, Công đoàn

23-30/11

 Tiếp tục thực hiện chương trình tuần 13-14 và hoạt động tập thể với chủ đề "Biết ơn thầy cô".

 Gv toàn trường

28/11

 Tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện năng.

 TPT Đội, ngành điện xã

 

 

Nơi nhận:

- BGH, tổ chuyên môn, Tổ VP;

 - Website nhà trường;

 - Lưu: VP.

 

                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                  (Đã ký)

 

 

                                                                     Hoàng Yến