Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 10/2016

Lịch công tác tháng 10/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

Số: 07/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Sinh, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016

 

* Trọng tâm công tác tháng 10/2016:

   - Kiểm tra hồ sơ các bộ phận và cá nhân.

   - Tiếp tục tổ chức các hoạt động kỉ niệm 48 năm ngày BH gửi bức thư cuối cùng cho ngành GD: 15/10/1968 – 15/10/2016. Kỷ niệm ngày Thành LHLHPNVN 20/10.

- Tổ chức cho HS tham gia các cuộc thi trên interrnet.

- Tổ chức Hưởng ứng tuần lễ Học tập suốt đời.

Lịch cụ thể

Ngày

 

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

01/10

Tổ chức thăm các cụ cao tuổi nhân 1/10.

Ban giám hiệu, Công đoàn, Đội

04/10

   Giao ban Hiệu trưởng

PGDĐT (Hiệu trưởng)

 

5/10

Họp Hội đồng trường

Toàn trường

 

 06/10

Tiếp xúc cử tri

Trung tâm Hội nghị TX

 

07/10

   Hội nghị trực tuyến " UDCNTT để PT văn hóa đọc trong kỷ nguyên số"

Hiệu trưởng

10-14/10

   Kiểm tra nề nếp của GV và HS. Hướng dẫn cho HS vào giải Toán, TA trên mạng.

Theo quyết định, GV phụ trách

13/10

   Tổ chức chuyên đề cấp trường " PP Bàn tay nặn bột", dự giờ, kiểm tra các lớp thực hiện VNEN ( khối 4-5).

BGH + Tổ CM

20/10

Tổng kết đợt thi đua kỉ niệm 48 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục.

Phát động thi đua chào mừng 20/11. Tổ chức thi ATGT các lớp từ lớp 3-5. Lớp 1-2 Giao lưu tìm hiểu ATGT.

Chuyên môn, Đội TN

 

05-28/10

 Thực hiện chương trình tuần 7- 10.

GV, HS toàn trường

 

 

  Nơi nhận:

  • PGD&ĐT ( b/c);
  • Các tổ chuyên môn ( t/h);
  • Lưu : VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Yến