Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2013

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 01/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 01  tháng 01  năm 2013

           

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1 /2013

 Nhiệm vụ trọng tâm  

 

- Phát động PTTĐ với chủ đề " Mừng Đảng mừng Xuân" chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2.

            - Sơ kết kỳ I, Bàn phương hướng để tiếp tục thực hiện nghiệm vụ năm học trong học kỳ II.

            -  Thực hiện chương trình học kỳ hai từ 7/1.

            - Bồi dưỡng đội ngũ: + Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp cấp Cụm.

                                                 + Kiểm tra toàn diện 7giáo viên.

                                                 + Tổ chức đánh giá xếp loại CCVC năm 2012.

         - Tổ chức tham gia thi viết chữ đẹp cấp huyện bậc tiểu học.

         - Chỉ đạo Sơ kết học kỳ I; Họp phụ huynh toàn trường thông báo kết quả kỳ I

         - Tiếp tục tập huấn đội điền kinh và tham gia thi cấp huyện.

         - Triển khai thực hiện ATGT; Không sử dụng vật liệu nổ; không buôn bán....đốt các loại pháo và thả đèn trời trong dịp tết Nguyên đán.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

Ngày 2/1

- Nghỉ học kỳ

- Họp đánh giá phân loại cán bộ  CCVC

BGH +

Các Tổ trưởng

Ngày 3/1

- Họp chi bộ tiển khai thực  hiện kiểm điểm theo NQTW 4

Bí thư

Ngày 4/1

- Họp hội đồng giáo dục - Sơ kết kỳ I- bàn phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học

Toàn trường .

Ngày 5/1

- Kiểm điểm phê bình và tự phê bình ban cho ủy và Đảng viên theo tinh thần nghị quyết TƯ 4

Toàn bộ Đảng viên

Ngày 7/1

- Học chương trình học kỳ II

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày Thành lập Đảng 3-2 với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân mới "

Hiệu Phó

BGH + TPT

Ngày 8/1

Họp tổ giáo viên chủ nhiệm đánh giá rút kinh nghiệm kỳ I. bàn phương hướng thực hiện học kỳ II..

GVCN

Ngày 9/1

- Chiều: Họp ban thi đua

Hiệu trưởng

Các tổ trưởng

Ngày 10/1

- họp trực tuyến trự giúp pháp lý lưu động

- Chiều kiểm tra việc thực hiện phong trào xây dựng lớp học xanh sạch đẹp An Toàn tại các lớp học

BGH mở rộng

PHT + TPT+ TTCM

Ngày 11/1

- Đón đoàn kiểm tra đánh giá phong trào XDTH-  xanh sạch đẹp và an toàn.

BGH + các lớp

 

Ngày 13-17/1

Tiếp tục tổ chức cho học sinh ôn luyện viết chữ đẹp, và tham gia các cuộc giao lưu trên mạng: tiếng Anh  OLYMPIC, Tiếng việt, toán..

BGH ; GVCN

Ngày 17-18/1

- Tham gia thi viết chữ đẹp cấp Huyện

BGH + Đ/c Dương, Biển, Tần

17-25/1

Thanh tra toàn diện 7 giáo viên

BGH

Ngày 19/1- 20/1

- Thi IOE cấp Huyện

Chuyên môn

Ngày 25/1- 27/1

- Tham dự tập huấn phương pháp dạy học tích cực cho GV tiểu học

Phó hiệu trưởng .

Ngày 28/1

- Tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện về ATGT; không sử dụng pháo, vật liệu nổ, không buôn bán pháo và thả đèn trời trong dịp tết N. Đán..

Làm thêm băng rôn khẩu hiệu.

BGH ; GVCN

 

Ngày 29/1- 31/1

- Tổ chức cho học sinh tham gia thi ĐK cấp Huyện

 Tuấn + Thủy + Hoàn + Yến.

           

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- Các bộ phận thuộc trường (t/h);                                                        (Đã ký)

- Lưu: VP.                                                                                           

                                                                                                          Đỗ Hồng Lĩnh