Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 03/2016

Lịch công tác tháng 03/2016


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

                  Số: 03/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Triều, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 03 năm 2016

* Nhiệm vụ trọng tâm :

- Chào mừng kỷ niệm ngày QTPN 8/3; ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

- Tham gia cuộc thi giải toán bằng tiếng Việt trên mạng, cuộc  thi viết chữ đẹp cấp thị xã.

- Ôn luyện giao lưu Olympic tiếng Anh cho GV và HS.

Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

 

01/3

- Thi thực hành giáo viên dạy giỏi cấp thị xã

GV các trường ( THASA, ASB, Việt Dân)

03/3

- Học sinh khối lớp 4 thi giải toán bằng tiếng Anh trên mạng cấp thị xã tại THCS Nguyễn Du.

  HS khối lớp 4

04/3

- Tập huấn Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp và thăng hạng CDNN đối với viên chức.

 HT, KT, CTCĐ

05/3

- Họp Hội đồng sư phạm trường tháng 3.

CB, GV, NV toàn trường

08/3

- Sáng: Tọa đàm mít tinh kỷ niệm ngày QTPN 08/3.

- Chiều: Tiếp xúc cử tri tại trung tâm tổ chức Hội nghị thị xã.

Công đoàn

HT

09/3

 

- Duyệt kế hoạch PTGD năm học 2016 – 2017

 HT, KT

10-15

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

BGH, Tổ trưởng

11/3

- Thi giải toán bằng tiếng Việt trên mạng cấp thị xã.

 HS khối lớp 5

23-24/3

 - Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã.

 GV và HS

26/3

- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập ĐTNCSHCM.

 ĐTN, TPTĐ

 

 

                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

 

                                                                                                                  Hoàng Yến