Xuất bản thông tin

Lịch công tác tháng 01 năm 2018

Lịch công tác tháng 01 năm 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

 

Số: 02/CT-THASA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       An Sinh, ngày 03 tháng 1 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 01 năm 2018

 

* Trọng tâm công tác tháng 01/2018:

1. Duy trì sĩ số: Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018-2019.

2.Thực hiện chủ điểm "Em là búp măng non".

          - Thực hiện chương trình HKII từ ngày 15/1/2018 -  tuần 19.

          - Tổ chức ôn tập, kiểm tra cuối học kì I.

          - Tiếp tục học tập các văn bản quy định về chuyên môn, văn bản pháp luật.

                                                          * Lịch cụ thể:     

 

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

01/01

Nghỉ tết dương lịch

CBGV, NV

03/01

Họp Hội đồng sư phạm

Toàn trường

06/01

Giao ban hiệu trưởng tháng 01/2018

Hiệu trưởng

08/01

Xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2018-2019

Toàn trường

11-12/01

Kiểm tra cuối HKI theo lịch PGD

CB,GV, NV

13/01

Chấm thi, báo cáo điểm thi HKI về CM

Họp tổ sơ kết HKI

BTĐ

CBGV, NV

15/01

Học chương trình học kỳ II

Mổ lợn nhân đạo HKI

Toàn trường

TPT

18/01

Họp Ban đại diện CMHS nhà trường

Hiệu trưởng – Ban ĐDCMHS

20/01

Họp CMHS toàn trường HKI

GVCN – CMHS toàn trường

22/01

Sơ kết GV HKI

CBGV, NV

18-19/01

Thi giải điền kinh cấp thị xã

Đội tuyển, GV dạy TD

23/01

Kiểm tra toàn diện 04 GV ( theo kế hoạch)

Ban KT nội bộ

25/01

Giao lưu lịch sử địa phương

HS toàn trường

23/01

Kiểm tra toàn diện 04 GV ( theo kế hoạch)

Ban KT nội bộ

25/01

Giao lưu lịch sử địa phương

HS toàn trường

26-31/01

Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II.

Toàn trường

 

Nơi nhận:

- Trang TTĐT trường;

- Các bộ phận (t/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Hoàng Yến