Xuất bản thông tin

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN 2012-2013

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN 2012-2013


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH: AN SINH A
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

       DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
      NĂM HỌC 2012 - 2013

 

STTHỌ VÀ TÊN NĂM SINHNĂM VÀO NGÀNHCHỨC VỤTRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔNSỐ ĐIỆN THOẠI
1Đỗ Hồng Lĩnh18/05/19581975Hiệu trưởngCĐ SPTH0988654776
2Phạm ThịThạo27/09/19581979Phó hiệu trưởngCĐ SPTH0975194022
3HoàngYến31/07/19771997Phó hiệu trưởngCĐ SPTH0979927699
4Nguyễn ThịThậm15/08/19581981Giáo viênCĐ SPTH01687928711
5Nguyễn ThuýHoàn13/06/19802002Giáo viênCĐ SPTH0974099328
6Nguyễn Thị Hạnh1/3/19571997Giáo viênTC SPTH01656960083
7Phạm Thăng Long25/9/19842007Giáo viênCĐ SPMT01665880231
8Nguyễn Viết Tuấn26/01/19751992Giáo viênCĐ SPTH01686381520
9Phạm Thị Ngoan25/8/19581984Giáo viênCĐ SPTH03202473616
10Đào Thị Tình20/08/19711996Giáo viênCĐ SPTH01687147399
11Nguyễn Thị Nhan18/07/19601997Giáo viênCĐ SPTH01672400235
12Vũ Thị Liên15/06/19611981Giáo viênTC SPTH01684796417
13Mạc Thị Dạo20/11/19571978Giáo viênTC SPTH0336522898
14Lê Thị ThuTrang16/10/19882007Giáo viênCĐSPMT0978653525
15Vũ Quốc Long19/10/19882009Giáo viênCĐ SPTH01684437030
16Nguyễn Thị Tần6/6/19882011Giáo viênCĐ SPTH01692113156
17Dương Thị Thơm3/7/19581978Giáo viênTC SPTH01696281779
18Trần Thị Biển18/8/19882009Giáo viênCĐ SPTH0973098155
19Dương Thị
Điệp12/10/19892012Y tếTrung cấp Y0987147587
20Đỗ Thùy Liên20/7/19872009Giáo viênCĐ SPTH01658910915
21Trịnh Thị Lan Anh1/5/19852011Giáo viênCĐ SPTH01689152898
22Trần Thị Oanh10/8/19762011Giáo viênCĐ SPTH0987246856
23Ứng Thị Huyền19882012Giáo viênCĐ SPTH01653298472
24Nguyễn Thị Anh8/9/19852011Giáo viênCĐ SPTH0973967428
25Nguyễn Thị Ngoan28/8/19872012Giáo viênCĐ SPTH01658626567
26Phạm Bích Liên8/9/19882012Giáo viênCĐ SPTH0988307480
27Nguyễn Thị Vân Anh18/02/19872012Giáo viênCĐ SPTH0977647292
28Nguyễn Thị Thuyết19/02/19882011Giáo viênCĐ SPTH0972850768
29Nguyễn Thị Thuỳ Dương19882012Giáo viênCĐ SPTH01639834555
30Nguyễn Phương Huyền16/8/19792002Kế toánĐHKT0944435638
31Lê Thị Hương21/10/19842009Hành chínhCĐTin học0922043202
32Bùi Thị 11/6/19872010Thư việnCĐThư viện0978351482
33Bùi Thị Yến19892012Giáo viênCĐ SPTH989062717
34Nguyễn Thị Nga26/06/19852012Giáo viênCĐ SPTH973922555

                                                   

                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 
 
                                                                       Đỗ Hồng Lĩnh