Xuất bản thông tin

Chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Tiểu học An Sinh A

Chuyên đề nâng cao chất lượng dạy và học tại trường Tiểu học An Sinh A


              Thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013. Sáng nay, ngày 08/12/2012, trường Tiểu học An Sinh A đã tổ chức các chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp  1+2+3 và môn Tập làm văn lớp 5.

 

Các tiết chuyên đề được thực hiện là: Hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng dạy học trong môn Toán lớp 1, bồi dưỡng học sinh giỏi - giúp đỡ học sinh yếu môn Toán ở buổi 2 lớp 2+3 và hướng dẫn học sinh tập viết đoạn văn ngắn ở lớp 5.

Các tiết dạy đều ứng dụng công nghệ thông tin nên đã hỗ trợ tích cực cho bài giảng đạt hiệu quả cao. Mỗi đồng chí giáo viên được giao thực hiện chuyên đề đều có sự sáng tạo riêng trong việc tổ chức các hoạt động dạy học nhằm đạt chuẩn kiến thức kỹ năng và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. 

Sau các giờ dạy, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã tham gia thảo luận rút kinh nghiệm và thống nhất về các nội dung, phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng các môn học trong nhà trường.

 

 

 

Hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng dạy học trong môn Toán lớp 1

 

 

Bồi dưỡng học sinh giỏi- giúp đỡ học sinh yếu môn Toán ở buổi 2 lớp 3

 

 

Hướng dẫn học sinh tập viết đoạn văn ngắn lớp 5

 

                           CTV: Nhóm Tin bài