Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 03/2018

Chương trình công tác tháng 03/2018

Chương trình công tác tháng 03/2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN SINH A

Số: 22/TB-THASA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

 

 

 

An Sinh, ngày 02  tháng 03 năm 2018

  THÔNG BÁO

    CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018

 

 

* Nhiệm vụ trọng tâm :

            - Chào mừng kỷ niệm ngày QTPN 8/3; ngày thành lập ĐTNCSHCM 26/3.

            - Tham gia Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách giỏi cấp thị xã.

            - Tham gia Ngày hội Viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã.

 

Lịch cụ thể

 

 

Ngày

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

 

 

01-2/3

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp, kỷ luật, kỷ cương hành chính một số giáo viên.

    BGH

 Đ/c Anh

03/3

- Họp Hội đồng Sư phạm tháng 3.

  Hiệu trưởng. P.HT, GV toàn trường

08/3

Tọa đàm mít tinh kỷ niệm ngày QTPN 08/3.

 Công đoàn trường

09/3

- Thi GV làm Tổng phụ trách giỏi ( thi lý thuyết)

 đ/c Nguyễn Thị Hưng

20-21/3

- Thi GV làm Tổng phụ trách giỏi ( Thi thực hành)

 đ/c Nguyễn Thị Hưng

23-24/3

 

Tham dự ngày Hội viết chữ và trình bày bài đẹp cấp thị xã.

  • GV: 2 đ/c
  • HS: 10 em
  • Đ/c PHT phụ trách

26/3

 Sáng: - Đoàn thanh niên tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày TLĐTNCSHCM 26/3/1931- 26/3/2018.

- Olympic các môn họcdành cho HS khối 2-3

Chiều: - Ngày hội tiếng Anh

 

  • Chi đoàn trường

 

 

  • GV tiếng Anh

 

          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                    

 

                                                                                                                                 Hoàng Yến