Xuất bản thông tin

Chung tay xây dựng tủ sách lớp học tại trường Tiểu học An Sinh A

Chung tay xây dựng tủ sách lớp học tại trường Tiểu học An Sinh A

Thực hiện kế hoạch số 890/KH-PGD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều, trường Tiểu học An Sinh A đã triển khai xây dựng Tủ sách lớp học.


        Trong tháng 11 trường Tiểu học An Sinh A đã xây dựng được 16 tủ sách lớp học từ khối 1 đến khối 5, nhằm khuyến khích việc đọc sách cho các em học sinh trong toàn trường, tạo cho các em một sân chơi bổ ích và lý thú.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Linh Hương